Karlstad sätter medborgarna i fokus

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Anette Bodinger

Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstad.
Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstad.
– Självklart är vi stolta. Nomineringen årets kvalitetskommun är en bekräftelse på att vårt arbete med att sätta invånarna i fokus och bedriva verksamheter med god kvalitet är på rätt väg, säger Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstad.

Karlstad har tillsammans med sex andra kommuner nominerats till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2015. Nyqvist, kommundirektör, ser nomineringen som en välkommen bekräftelse på en målinriktad strävan att alltid ta utgångspunkt i medborgarnas behov och önskemål.
– Vi har jobbat mycket med vår gemensamma värdegrund som fastslår att vi är till för Karlstadborna. Den värdegrunden är själva plattformen för att för att vi ska kunna leverera och förbättra servicen. Det är när man tar utgångspunkt i hur medborgare vill ha det och tänker mer på utifrån och in, än inifrån och ut, som det börjar hända saker, säger Ulf Nyqvist.
Att nu vara nominerad till kvalitetskommun 2015 ser Ulf Nyqvist som ett kvitto på att verksamheten är inne på rätt spår. Kvalitetsarbetet i kommunen började förstås långt innan Karlstad bestämde sig för att kandidera till utmärkelsen.
– Vi har arbetat länge med kvalitets- och utvecklingsfrågor och lagt ner mycket möda på att inte bara ha en snygg förpackning utan även ett bra innehåll. Därför granskar vi hela tiden vår verksamhet och försöker att år efter år leverera resultat som visar att kommunen är i gott skick med stabil ekonomi, engagerade medarbetare och nöjda medborgare.

Mätningar
Under de gångna åren har Karlstad kommun aktivt arbetat med att på olika sätt jämföra det arbete som görs inom bland annat skola, vård och omsorg med motsvarande verksamheter i andra kommuner och privata utförare.
– Att mäta sig med andra ett bra sätt för att kartlägga vad som redan fungerar fint och på vilka områden det kan finnas förbättringspotential. Vi har jobbat på och hela tiden försökt att förbättra våra verksamheter på olika typer av områden. Detta jobbar vi med brett i hela kommunen.
Ulf Nyqvist säger också att han inte tror på att det går att åstadkomma jättekliv i kvalitetsarbetet på kort tid. Däremot kan ständiga små steg framåt med tiden innebära stor förändring.
– Kvalitetsförbättring är ett kontinuerligt arbete, en ständig resa och diskussion som på sikt ger utdelning på alla olika nivåer i en kommun.