Kävlinge – en kommun med höga ambitioner

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Anette Bodinger

Mikael Persson, kommundirektör, Kävlinge. Foto: Joanna Bladh
Mikael Persson, kommundirektör, Kävlinge. Foto: Joanna Bladh
Kävlinge är en av sex kommuner som tävlar om titeln Sveriges kvalitetskommun 2015.
– Nomineringen är ett kvitto på att allt arbete som politiker, tjänstemän och medarbetare inom kommunen lägger ner faktiskt ger resultat, säger Mikael Persson, kommundirektör.

Kävlinge kommuns resa fram till nomineringen började för fem år sedan då organisationen genomförde en kommunkompass hos Sveriges Kommuner och Landsting.
– Resultatet ledde till en diskussion, där ett 70-tal chefer i kommunen deltog, om vårt sätt att styra och leda verksamheten. Vi insåg att vi var väldigt duktiga på ekonomistyrning, men inte lika intresserade av de verksamhetsmässiga resultaten på kommunledningsnivå, berättar Mikael Persson.
I diskussionen framkom också att det fanns en spretighet i sättet att styra kommunen.
– Vi var ganska duktiga var och en för sig men saknade en modell och ett gemensamt förhållningssätt i ledningsfrågor. Resultatet blev ett beslut om att arbeta fram en gemensam styrnings- och ledningsmodell, då vi insåg att det behövdes en enhetlig lagtröja så att vi kände att vi tillhörde samma organisation.

Ständig resa
För att stärka processen anställdes Pärnilla Ahnfors till kommunövergripande kvalitetsstrateg.
– Vi gjorde en plan utifrån resultaten från kommunkompassen, där det tydligt framkom vad det var vi behövde jobba med. För att kunna mäta resultaten av vårt arbete planerade vi in en ny kommunkompass 2014 och att vi skulle vara med i tävlingen Sveriges Kvalitetskommun 2015, berättar Pärnilla Ahnfors.
Resultatet från den senaste kommunkompassen visade en tydlig förbättring. Ytterligare ett kvitto på att förbättringsarbetet går i rätt riktning blev nomineringen till årets kvalitetskommun.
– Bakom framgången ligger ett ihärdigt arbete med att skapa delaktighet och få med alla medarbetare på den här resan. Arbetet har bland annat bidragit till att det inletts ett helt nytt samtal mellan politiker och kommun­invånare. Vi kan också se i våra egna mätningar att medborgarna är mer nöjda med sin kommun i form av att de upplever sig ha mer inflytande och påverkansmöjligheter, säger Mikael Persson.
I november vet Kävlinge om de hamnar högst upp på prispallen eller inte. Men både Mikael Persson och Pärnilla Ahnfors framhåller att det är själva resan som är målet med hela förbättringsarbetet.
– Vi är en kommun som har ambitioner och vill erbjuda bra tjänster och service till kommuninvånarna. Därför ska vi envist jobba för att bli ännu bättre. Nomineringen är en god inspiration i det arbetet, fastslår Mikael Persson.