KFS satsar på inkluderande arbetsmarknad

Publicerad 27 oktober 2015

KFS satsar på att få fler unga och nyanlända i arbete samtidigt som kompetensförsörjningen hos medlemsföretagen stimuleras.
– Genom avtal om yrkesintroduktionsanställning och praktik för yrkeskompetensbedömning finns konkreta verktyg som bidrar till att fler inkluderas i arbetslivet. Som arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga företag kan vi spela en viktig roll genom att stödja med flexibla lösningar på arbetsmarknaden som gynnar alla parter, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Monica Ericsson, vd på KFS.
Monica Ericsson, vd på KFS.

KFS medlemsföretag välkomnar insatserna och har visat ett stort intresse för hur man kan motverka utanförskapet. Monica Ericsson betonar att mycket redan görs inom ramen för olika praktik- och anställningsformer.
– Vi ser stora möjligheter för våra medlemmar att ta tillvara kompetens hos bland andra nyanlända och ungdomar. Våra medlemsföretag bidrar på så sätt till att motverka utanförskap, minska ungdomsarbetslöshet och integrera människor i arbetslivet. Samtidigt bidrar de till samhällsnyttan och tar del av viktig kompetens som utvecklar dem själva som företag – och i slutändan hela samhället, säger Monica Ericsson.
Yrkesintroduktionsavtal är tecknat på branschområde Energi med Kommunal och Seko, samt på branschområde VA och Vård och Omsorg med Kommunal. De fackliga parterna och KFS hoppas att möjligheten till yrkesintroduktionsanställningar ska locka fler ungdomar till dessa branscher.

Conny Larsson, projektanställd på KFS.
Conny Larsson, projektanställd på KFS.

Främjandemedel från Arbetsmarknadsdepartementet
Genom främjandemedel på 500 000 kronor som beviljats av Arbetsmarknadsdepartementet ges nu också möjlighet att lägga resurser på kommunikationsinsatser för att stimulera användningen av yrkesintroduktionsanställningsavtalen. Conny Larsson är projektanställd på KFS för att få fart på yrkesintroduktionsanställningarna:
– Min roll blir kommunicera avtalet och förklara för arbetsgivare och arbetssökande hur processen går till, allt med målet att fler ska se fördelarna och att få fler unga i arbete, säger Conny Larsson.

Yrkeskompetensbedömning för
nyanlända nästa steg

KFS har även ansökt om medel för extra insatser som ska förenkla nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det handlar om att öka antalet praktikplatser med yrkeskompetensbedömning som gör att personen lättare kan ta sig vidare i yrkeslivet.
– Vi ser att det finns stor potential till matchning av kompetenser inom ett flertal av våra branscher och det här kan bli ett sätt för oss att bidra till flexibla och enkla former för integration i arbetslivet, säger Monica Ericsson.
Genom yrkeskompetensbedömningen får personerna ett intyg på att de har en viss kompetens. Resultatet kan bli att företagen hittar en person med relevant bakgrund som de kan anställa direkt, alternativt erbjuda instegsjobb eller yrkesintroduktionsanställning.

KFS
KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag.
Varje dag bidrar KFS nära 600 medlemsföretag inom 15 branscher till samhällsnyttan i Sverige. Deras tjänster sker i en kombination av samhällsansvar och sund ekonomi. Där effektivitet och långsiktighet går hand i hand. Och där leveransen till samhället går vida utöver kärnuppdraget. KFS är specialister på den här typen av företagande. Därför kan vi förhandla fram branschanpassade kollektivavtal som är flexibla och konkurrenskraftiga. Vi bistår vi med personlig och tillgänglig arbetsgivarservice via våra kunniga och engagerade förhandlare. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemsföretag fokusera ännu bättre på sin huvudsakliga uppgift – att få människors vardag att fungera.

KFS
World Trade Center
Klarabergsviadukten 70, C8
Box 703 62, 107 24 Stockholm
Tel: 08-556 009 50
info@kfs.net
www.kfs.net