Kommunen som inte vill sluta växa

Publicerad 27 oktober 2015
I Runda Huset i Gustavsbergs centrum finns modeller över Porslinskvarteren och Gustavsberg där allmänheten kan följa utvecklingen av det nya bostadsbyggandet.
I Runda Huset i Gustavsbergs centrum finns modeller över Porslinskvarteren och Gustavsberg där allmänheten kan följa utvecklingen av det nya bostadsbyggandet.

Som populär inflyttningskommun under många år har Värmdös beslutsansvariga blivit vana att tänka nytt och framåt. Under de kommande åren genomförs omfattande nybyggnationer av bostäder i centralorten Gustavsberg. Samtidigt görs en rad satsningar för att kunna ta emot fler nyanlända invandrare.

Värmdös anrika centralort Gustavsberg genomgår en spännande och expansiv utvecklingsfas under de närmaste tio till tjugo åren. Helt nya bostadsområden växer fram för att fler ska få chansen att bo och leva i den idylliska hamn- och bruksorten. Ambitionen är inte bara att utvecklas till en modern och allsidig tätort utan också vara en förebild för hållbar stadsutveckling. Slitna fabriksmiljöer får nytt liv samtidigt som de centrala delarna förtätas.

2 700 nya bostäder
Totalt 2 700 nya bostäder ska byggas i form av bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och småhus. Här ges också plats för restauranger, verksamhetslokaler och nya parker. Samtidigt ser kommunens ansvariga över hela infrastrukturen, kollektivtrafik, vägnätet, gång- och cykelbanor. Även förskolor, skolor och vårdhem finns med i planeringen.
– Av totalt åtta detaljplaner är Porslinskvarteren den största. Där ska ungefär 1 600 av de nya lägenheterna byggas, vilka planeras vara klara inom en sjuårsperiod, berättar Sofia Vogel, projektledare för Gustavsbergsprojektet.
När den planerade utbyggnaden av Gustavsberg är klar har tätortens befolkning närapå fördubblats – från dagens cirka 10 000 invånare till uppemot 18 000.

Sofia Vogel, Projektledare Gustavsbergsprojektet, Karin Jöback, Avdelningschef Tillväxtavdelningen och Majken Elfström, VA- och renhållningschef.
Sofia Vogel, Projektledare Gustavsbergsprojektet, Karin Jöback, Avdelningschef Tillväxtavdelningen och Majken Elfström, VA- och renhållningschef.

Många vill bo i lägenhet
Med goda förbindelser till storstaden och närhet till skärgård och naturområden erbjuder Gustavsberg många boendefördelar. Under en 30-årsperiod var Värmdö den kommun i Sverige som växte snabbast.
– Sedan avstannade inflyttningen lite grann, bland annat på grund av att vi inte haft så mycket flerfamiljshus på Värmdö. Nu när nybyggnationen börjat ta fart har det återigen blivit väldigt populärt att flytta till Värmdö. Många vill bo i lägenhet så behovet av nya lägenheter är stort, säger Karin Jöback, chef för Tillväxtavdelningen som ansvarar för näringsliv, besöksnäring, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration.

Största miljösatsningen
För att kunna fullfölja förtätningen av den befintliga bebyggelsen och utöka andelen byggrätter genomför Värmdö en av Sveriges största utbyggnader av kommunalt vatten och avlopp. Dessutom inventeras alla enskilda avlopp. Målet är att kontrollera alla 15 000 enskilda avlopp fram till år 2020. VA-utbyggnaden är kommunens största miljösatsning och en förutsättning för den långsiktiga samhällsutvecklingen.
– Väldigt många flyttar ut och bosätter sig permanent i våra förändringsområden, det som tidigare varit sommarstugeområden. Men många flyttar ut innan de har löst sin VA-fråga. 60-70 procent av alla enskilda avlopp på Värmdö är undermåliga och behöver byggas om helt eller förbättras. Därför satsar kommunen väldigt mycket på att bygga ut VA-nätet, säger Majken Elfström, VA- och renhållningschef.

Vill bli bäst i Sverige
Eftersom kommunen haft ett begränsat urval hyresbostäder så har antalet nyanlända invandrare tidigare inte varit så stort på Värmdö.
– Vi saknar till stora delar den målgruppen på Värmdö, och vi ser det som otroligt viktigt att fånga upp den här gruppen framöver eftersom den innebär en resurstillgång med all den kompetens som följer med och som kommunen har användning för, säger Karin Jöback.
Värmdö ökar därför sina insatser för nyanlända invandrare i kommunen, bland annat genom Röda Korsets verksamhet Kompis Sverige vars syfte är att skapa möten mellan etablerade kommuninvånare och nyanlända.
– Det handlar ju inte bara om ett mottagande, det handlar också om en etablering och integration, att komma in i samhället. Så vi har också ett projekt som heter Advisory Board som är för ensamkommande flyktingbarn. Många ungdomar får sin första kontakt med arbetsmarknaden genom sina föräldrar, men de ensamkommande barnen har inte den möjligheten. Advisory Board kan ge dem ett första insteg i arbetslivet, berättar Karin Jöback.
Då flyktingmottagandet väntas öka ganska kraftigt har kommunen skapat Tillväxtavdelningen i den nya organisationen med ett tydligt uppdrag för integrationen.
– Vi har många planer som ska sättas i verket för att bli bäst i Sverige på det här, avslutar Karin Jöback.

Värmdö kommun
Värmdö kommun har drygt 40 000 invånare och är en av landets snabbast växande kommuner. I Gustavsberg, som är kommunens centralort, bor ungefär 10 000 invånare. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan och många söker sig hit för att bo nära natur, skärgård och storstad. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus. Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer, merparten med fast boende i Stockholm.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Tel: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se
www.varmdo.se