Komplett system för assistans och hemtjänst

Publicerad 27 oktober 2015

– Vi räknar med att FAST finns att avropa för de flesta kommuner redan under november månad, säger Petter Forss, VD på Avancit.
– Vi räknar med att FAST finns att avropa för de flesta kommuner redan under november månad, säger Petter Forss, VD på Avancit.
Avancits system FAST ger brukaren, assistenten och det administrativa bolaget full kontroll på schemaläggning, löner, sjukdom, vikarie­hantering och annat som annars kan vara svårt att hålla reda på. Systemet är populärt, inte minst för att det erbjuder utmärkt funktionalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Avancits VD, Petter Forss, berättar att företaget idag erbjuder system som i grunden täcker många av kommunernas behov och att de därtill är flexibla och lättanvända. Förutom tidsplanering och löneberäkning innehåller systemet, som kallas FAST, funktioner såsom ATL-kontroll, journalföring, ärendehantering, dokumentation, en meddelandeportal och mycket mer.
– Vi har utvecklat FAST i flera år och har noggrant lyssnat på vad våra användare inom både personlig assistansbolag och hemtjänst har haft att säga. Saknas en funktion implementerar vi snabbt ändringar som kommer användarna till nytta och även om vi enkelt skapar kundanpassade lösningar satsar vi oftast på att bygga in funktionerna direkt i standardsystemet i stället.

Konkurrenskraftig funktionalitet
Avancit administrerar och underhåller systemet och alla förbättringar och nya funktioner ingår i licensen. Systemet, som fungerar med alla webbläsare, mobiler och plattor, tar snabbt marknadsandelar. Petter Forss säger att intresset för FAST är stort bland kommuner.
– Vi arbetar idag hårt med att informera kommuner om fördelarna med vårt system och hur det kan hjälpa till med att administrera kunder och assistenter. Vi håller oss också à jour med alla nya regelverk och inför vid behov eventuella funktioner som motsvarar branschens ändrade krav. På så vis kan kunderna fokusera på sin egen verksamhet i stället.

Mer lättillgängligt för kommuner
För många kommuner har det varit ett komplicerat arbete att gå över till den typ av system som den privata sektorn arbetat med i flera år, både upphandlingsmässigt och dessutom att genomföra övergången rent praktiskt. Resurser spelar också stor roll och FAST kan vara lösningen.
– Vi räknar med att FAST finns att avropa för de flesta kommuner redan under november månad och Avancit tar emot förfrågningar redan nu, avslutar Petter Forss.

Avancit
Avancit som företag har funnits i drygt 15 år i branschen. Avancit har fokus på kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar för både större och mindre aktörer och täcker många olika kompetensområden inom allt från analyser och systemutveckling till implementering, support och utbildning.

Avancit AB
Tingsvägen 19, 9tr
191 61 Sollentuna
Tel: 08-631 00 44
E-post: kontakt@avancit.se
www.fasttid.se