Lena Micko sätter välfärd och självstyre i fokus

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Christina B. Winroth

Lena Micko, SKL:s första kvinnliga styrelseordförande, vill satsa extra mycket på välfärden. Foto: Rickard L Eriksson
Lena Micko, SKL:s första kvinnliga styrelseordförande, vill satsa extra mycket på välfärden. Foto: Rickard L Eriksson
I mars i år röstade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett rödgrönt majoritetsstyre med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i SKL. Till ny ordförande, och som första kvinnliga styrelseordförande, utsågs Lena Micko (S), tidigare kommunalråd i Linköping.

Som ny ordförande bryter Lena Micko två mandatperioder av en borgerligt dominerad styrelse. På frågan hur verksamheterna kommer att känna av den politiska svängningen, svarar hon:
– Vi försöker att ha ett så gott samarbete som möjligt mellan partierna inom SKL, men vi har alla våra hjärtefrågor och naturligtvis kommer det att finnas saker som en röd-grön ledning kommer att driva lite mer än andra. Och visst handlar mycket om frågor knutna till välfärden och ett jämlikt samhälle, säger Lena Micko.
Lena Micko framhåller också vikten av att höja välfärdsyrkenas status så att fler unga med rätta kan stoltsera med sitt yrkesval.
– Välfärdsjobben ska vara trygga och ge möjligheter till kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Rätten till heltid måste också bli norm inom den offentliga sektorn.

Lokalt självstyre
Kommuner och landsting är i stor utsträckning beroende av goda förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet lokalt. Det är den lokala myndighetens uppgift att leverera de beslut som tas i riksdag och regering.
– Idag är många statsbidrag hårt styrda. Detta gör det ofta omöjligt för en kommun att söka bidragen. Om staten ska diktera hur pengarna ska användas fallerar det lokala självstyret. Vår förhoppning är att kunna rensa bland alla specialstyrda statsbidrag och istället ge kommunerna möjligheten att söka bidrag för de insatser som bedöms nödvändiga på det lokala planet.

Jämlikhet viktigt
Micko vill också uppmärksamma kraven på medfinansiering av infrastrukturprojekt.
– Det finns en oro att medfinansiering kommer att ta medel i anspråk som var avsedda för skola och äldreomsorg. Den vägen vill vi inte gå och här måste vi vara vaksamma.
Inom vårdsektorn arbetar SKL också hårt för att öka tillgängligheten och för att minska vårdköerna. Parallellt pågår arbetet att göra vården mer jämlik; att oberoende av bakgrund erbjudas vård under samma förutsättningar, och på samma villkor.
– En högaktuell utmaning är kravet på utökat samarbete för att klara den extraordinära situation med flyktingar vi ställts inför. För att klara situationen måste alla tänka lite annorlunda och samarbeta ännu bättre över de politiska nivåerna, för att snabbt kunna erbjuda människor tak över huvudet. För även om det är tufft just nu, kommer Sverige att må bra av invånartillskottet, avslutar Lena Micko.