Lösningen som får strategiska planer att omsättas i praktiken

Publicerad 27 oktober 2015

Flera norska landsting och kommuner, tull, kriminalvård och olika medieföretag använder Gatsofts lösning i sitt dagliga arbete.
Flera norska landsting och kommuner, tull, kriminalvård och olika medieföretag använder Gatsofts lösning i sitt dagliga arbete.
– Gat är ett verktyg för personal- och resursstyrning, en beprövad lösning som blir ledningens förlängda arm ut i verksamheten och säkerställer att strategiska planer kan omsättas i praktiken, säger Håkon Storm, marknadschef på Gatsoft.

Gatsoft är ett norskt mjukvarubolag som ända sedan starten för 25 år sedan fokuserat på nischlösningar för bemanningsplanläggning och personalstyrning. Under årens lopp har de byggt en unik kompetens och erfarenhet inom området. Något som resulterat i att 85 procent av de norska landstingen och ett 90-tal kommuner använder Gatsofts lösning i sitt dagliga arbete. Även stora verksamheter som tull, kriminalvård och olika medieföretag använder sig av Gat.
– Vi vänder oss till alla typer av verksamheter som har behov av att planera och styra sina medarbetares arbetstid och uppgifter. För landstingen betyder Gat att de har ett verktyg för att omsätta sina strategiska planer i praktiken, bryta ner dem i mindre bitar och fullfölja planeringen ända ut i den dagliga verksamheten för att sedan få ett kvitto på utfallet, förklarar Håkon Storm.

Nu i Sverige
Sedan sju år tillbaka återfinns Gat även på den svenska marknaden.
– Vi har anpassat hela lösningen språk- och regelmässigt till svenska förhållanden. Efter att ha testat lösningen på ett antal pilotkunder inom olika verksamheter är vi nu redo att ta steget in på den svenska marknaden på allvar.
Fram till dags dato har Gatsoft tecknat avtal med bland annat Stockholms läns landsting genom Karolinska i Stockholm, Stiftelsen Mo Gård i Finspång, Carlanderska sjukhuset i Göteborg, Norrbottens läns landsting, Region Östergötland och Sveriges lantbruksuniversitet, och fler är på gång.
– Vi vet med 25 års erfarenhet i ryggen att vår lösning verkligen fungerar som ett beslutsstöd till cheferna ända ut på golvet. Med hjälp av vår lösning går det att planera både arbetstid och uppgifter på operationell nivå. Vinsterna ligger bland annat i att man säkrar täckningen av kompetens samt vilka och hur många som ska vara i arbete, förklarar Håkon Storm.
I Gatsofts lösning finns bl.a. en fullintegrerad produktionsplanering med läkar-, schema-, LAS- och vikariehantering.
– Gat ger full kontroll på bemanningen, så när någon saknas kan cheferna smidigt ersätta med rätt kompetens och se vilka kostnader det för med sig. Vår lösning ligger som en brygga mellan PA (personaladministrativa) -system och de kliniska verksamhetssystemen och hjälper våra kunder att leva upp till de kvalitetskrav som finns på varje verksamhet.

Gatsoft
Gat är ett heltäckande styrningsverktyg, som hjälper arbetsledaren med administrativa arbetsprocesser som involverar personalen och deras aktiviteter. Dessutom får medarbetarna översikt över det egna anställningsförhållandet och möjlighet att påverka den egna arbetsdagen.
Gatsoft har idag 52 anställda fördelat på våra kontor i Lund, Porsgrunn och Oslo.

Gatsoft
Fjelievägen 5
227 36 Lund
Tel: 076-050 31 03
www.gatsoft.se