Ny fas i digitaliseringen av medborgartjänster

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Anette Bodinger

Torbjörn Larsson, ordförande för KommITS.
Torbjörn Larsson, ordförande för KommITS.
Digitaliseringen av medborgartjänster inom den offentliga sektorn har gått in en ny fas.
– I början handlade det ofta om ett elektroniskt formulär som gjorde tjänsten digital för medborgaren, dock inte för handläggaren. Idag blir allt fler tjänster helt automatiserade, säger Torbjörn Larsson, ordförande för KommITS.

Många kommuner kan redan idag erbjuda sina invånare e-tjänster för medborgarservice så som ansöknings- och tillståndsprocesser inom stadsbyggnad, barnomsorg och socialförvaltning. Till det kommer olika former av telemedicinska lösningar som innebär att personer kan ha kontakt med vårdpersonal via videokommunikation i hemmet. Visionen är att tjänsterna ska vara tillgängliga dygnet runt.
Helst ska allt ligga samlat på ett ställe, med en enda inloggning – gärna statliga myndigheter och kommunen tillsammans.
Dit är det en bit kvar. Torbjörn Larsson konstaterar att Sverige är ett avlångt land och att olika kommuner har kommit olika långt.
– Självklart spelar befolkningsunderlag och antal ärenden stor roll. För en liten kommun som handlägger ett fåtal bygglovsärenden om året är investeringar i ny it inte lika självklar som för en stor kommun.

Samlat grepp
Torbjörn Larsson arbetar även som it-strateg inom Falkenbergs kommun. Här har man tagit ett samlat grepp om all information som krävs inför skolstarten.
– Det handlar om allt från anmälan om specialkost till ansökan om modersmålsundervisning och val av skola. Tidigare var det elva, tolv blanketter som skulle fyllas i. Det var inte heller ovanligt att vi fick in olika information från två vårdnadshavare. Idag sker all informationsinlämning via en tjänst på kommunens hemsida, något som underlättar enormt både för invånare och handläggare.
Ett sätt för mindre kommuner att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare är sambruk.
– Flera kommuner kan gå samman och dela på olika tjänster. Jag tror också att det kommer att bli allt vanligare med kommunala tjänster som ligger utanför kommunens egen plattform.
Ett exempel på det är Fixa min gata som drivs som en molntjänst och kan ta emot rapporter om problem i gatumiljön från medborgare i samtliga svenska kommuner och automatiskt skickar dessa till rätt kommun. Vi är ännu bara i början av den utvecklingen, men helt klart är det en trend som kommit för att stanna.