Oberoende test av e-hälsa – en succé

Publicerad 27 oktober 2015
Testplanering vid Nordic Medtest.
Testplanering vid Nordic Medtest.

E-hälsa är nu på allas läppar. Nordic Medtest är en raket inom området och tillhandahåller metoder, processer och verktyg för kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård-, omsorg- och välfärdssektorn.

– IT-system ger fortfarande störningar i vården, ofta på grund av att de inte är testade och kvalitetssäkrade på ett effektivt sätt, hävdar Peter Furster vid Nordic Medtest.
Nordic Medtest är en oberoende verksamhet öppen för alla som behöver testa och kvalitetssäkra IT-tjänster.
– Alla aktörer inom vården ska kunna dra nytta av vår samlade kompetenens och de tjänster kring test i alla faser som vi erbjuder. Det gäller landsting, kommuner, leverantörer och innovatörer, fortsätter han.
Verksamheten har på tre år växt från noll till över 30 medarbetare och förväntas fortsätta expandera.

Peter Furster, Verksamhetsansvarig Nordic Medtest.
Peter Furster, Verksamhetsansvarig Nordic Medtest.

Ett 100-tal uppdrag
Nordic Medtest har hittills utfört ett 100-tal testuppdrag. Exempelvis har de kvalitetssäkrat Intygstjänsten i samtliga landsting och regioner. Under 2015 har Nordic Medtest på Ineras uppdrag utvecklat en testmetodik och ett testregelverk för införande av, och anslutning till, nationella e-hälsotjänster. Denna metodik har visat sig framgångsrik vid införandet av nya Nationella Patientöversikten. Andra exempel är prestandatester på invånartjänster som används av miljoner människor.
– Då är det viktigt att tjänsterna fungerar och upplevs som snabba och responsiva, förklarar Peter Furster.

Experter på e-hälsa
Genom sina uppdrag har man skaffat sig en bred och djup förståelse av helheten vid utveckling av Sveriges nationella e-hälsoplattform. E-hälsosverige består idag av en komplex IT-miljö med många avancerade och integrerade IT-system. Nordic Medtest har byggt upp en unik kunskap om arkitektur, teknik och funktionalitet.

Ökad patientsäkerhet
Testerna har bidragit till att IT-system är bättre anpassade för de behov och förutsättningar patienter, invånare och vårdpersonalen har.
– Vårt arbete bidrar till ökad patientsäkerhet genom säkrare införande och ökad kvalitet i vårdens IT-tjänster. Användbarhets- och utvecklingstester ger enklare och mer funktionella IT-tjänster för vårdpersonalen vilket ger mindre krångel och mer tid till patienten, avslutar Peter Furster.

Nordic Medtest
Nordic Medtest är idag en del av Landstinget i Värmland. Verksamheten har ett drygt 30-tal medarbetare och ambitionen är att under 2016 genomföra en bolagisering.
Nordic Medtest är öppen för alla som behöver kvalitetssäkra sina IT-tjänster i vården. Verksamheten är oberoende, utan vinstintressen eller koppling till enskilda intressenter.
www.nordicmedtest.se

Peter Furster, Verksamhetsansvarig
peter.furster@nordicmedtest.se