Objektlagring nödvändig för framtiden

Publicerad 27 oktober 2015

Joachim Wallberg, rådgivare på Hitachi Data Systems i Norden, specialiserad på sjukvårdssektorn, och Patrick Borg, Country Manager på Hitachi Data Systems i Sverige och Baltikum.
Joachim Wallberg, rådgivare på Hitachi Data Systems i Norden, specialiserad på sjukvårdssektorn, och Patrick Borg, Country Manager på Hitachi Data Systems i Sverige och Baltikum.
Hälso- och sjukvården är på väg in i en ny våg av informations­hantering där Hitachi Data Systems tagit en tätposition. Framtiden ligger i en teknik där patientdata lagras i ett neutralt format, så kallad objektlagring, som gör informationen lättillgänglig både över tid och mellan olika diagnos- och behandlingsinstanser.

– Jag är övertygad om att vi kommer att se stora förändringar på det här området de närmaste åren. Om hälso- och sjukvården ställer krav på att lagra sin information på ett smart sätt från början så har man vunnit mycket, säger Patrick Borg, Country Manager på Hitachi Data Systems i Sverige och Baltikum.
Lagstiftare, vårdpersonal, patienter, forskare med flera ställer krav på att vården måste kunna hantera och leverera data på ett flexibelt sätt under långa tidsperioder.
– En mycket viktig uppgift för oss är att erbjuda teknik och långsiktigt hållbara strategier för informationshantering som gör att hälso- och sjukvården kan leva upp till dessa krav, säger Joachim Wallberg, rådgivare på Hitachi Data Systems i Sverige, specialiserad på sjukvården.

Datamängden exploderar
Vårdpersonal fattar vårdbeslut med hjälp av informationen från exempelvis röntgenbilder och vävnadsprover. Varje år producerar vården miljontals sådana svar kring patienternas hälsa. Och varje gång som exempelvis ett vävnadsprov digitaliseras genereras ungefär 300 MB data. Varje år genomförs cirka en halv miljon sådana undersökningar i Sverige, vilket innebär att vården måste hantera 679 terabyte per år enbart när det gäller data från patologi. Det finns en lång rad andra applikationer på sjukhus och andra vårdinstanser som genererar lika stora mängder data.
– Datainformation i branschen exploderar. Mängden information som skapas är oändligt mycket större idag än för bara tio år sedan. En gensekvensfil till exempel är 100 gånger större än en röntgenbild, kommenterar Joachim.
– Informationsbehandling kommer att bli central inom hälso- och sjukvården i framtiden. Och det är här som Hitachi Data Systems kommer in i bilden. Vi kan både lagra, hantera och göra informationen tillgänglig så att man exempelvis kan samköra informationsmängder från flera medicinska discipliner, förklarar Patrick.

Skiljer på data och applikation
Det första en läkare gör är att fråga ut patienten om en massa saker, information som egentligen redan finns men som läkaren inte kommer åt. Risken finns därför att läkaren ställer fel diagnos. Om läkaren kan få patientens hela sjukdomshistoria framför sig så kan han eller hon ställa en mycket säkrare diagnos, framhåller Patrick och tillägger:
– Problemet idag är att man ofta lagrar data per systemapplikation i ett proprietärt format som inte kan läsas av andra system. Lösningen på detta är en teknologi som heter objektlagring där man lagrar data i ett neutralt format som taggas med olika taggar så att du kan söka informationen med vilken applikation som helst.
– Jag brukar ta YouTube på min mobiltelefon som exempel, tillägger Joachim.
– Den appen är bara 60 MB stor, men jag kan titta på hur mycket film som helst genom att applikationen är skild från informationen. Och den tanken, att skilja gränssnittet som man sitter och arbetar med från var informationen faktiskt finns någonstans, är kärnan i upplägget med objektlagring.

Föråldrad teknologi
– Ett annat problem, förklarar Patrick, är att systemapplikationer har en begränsad livslängd på mellan 10 och 15 år. Sedan blir teknologin föråldrad och man köper något helt nytt som kund. Då får du alltid problemet med vad du ska göra med informationen du har samlat på dig under de här åren. Ska den sparas? Måste den i så fall konverteras till ett nytt format så att den går att läsa med nästa applikationsgeneration? Inom hälso- och sjukvården finns ett antal specialsystem som skapar en massa data i ett eget, proprietärt format som sedan måste bytas ut 10, 15 år senare. Data fastnar ganska snabbt i en föråldrad teknologi och blir då svår att dela med andra.

Ställ krav på leverantörerna
– Att migrera data och transformera data kostar enormt mycket pengar. Om man redan från början lagrar informationen i ett format som du inte behöver förändra så minskar du kostnaden över tid. De som handlar upp sjukvård och IT ska därför ställa krav på applikationsleverantörerna att informationen ska lagras i ett format där man slipper förändra den nästa gång man köper ett nytt system, förklarar Patrick vidare.
– Det är ingen slump att Hitachi Data Systems har kommit längst på objektlagring. Inom Hitachi-koncernen har vi både maskinerna som tillverkar informationen och maskinerna som botar de som är sjuka, och har förstått att informationen måste hanteras på ett effektivt sätt, avslutar Joachim.

Hitachi Data Systems
Hitachi Data Systems erbjuder informationsteknik, tjänster och lösningar som levererar bättre avkastning på investeringen (ROI) och avkastning på tillgångar (ROA) till verksamheter. Med visionen att IT måste virtualiseras, automatiseras, kunna erbjuda molntjänster och vara långsiktigt hållbar erbjuder Hitachi Data Systems lösningar som minskar IT-kostnaderna och förbättrar dess flexibilitet. Hitachi Data Systems gör affärer i fler än 100 länder.


www.hds.com/se