Säkrar upp framtida teknik­språng genom självbetjäning

Publicerad 27 oktober 2015

Ulf Svensson, funktionschef för användarstöd på Länsstyrelsernas IT-enhet.
Ulf Svensson, funktionschef för användarstöd på Länsstyrelsernas IT-enhet.
Hösten 2014 upphandlade Länsstyrelsernas centrala IT-enhet ZervicePoint, en självbetjäningsportal som gör det möjligt för anställda på samtliga 21 Länsstyrelser i Sverige att själva utföra enklare IT-beställningar och serviceärenden. Även kommuner kan ha stor nytta av ZervicePoint, som höjer servicenivån och bidrar till en genomgående jämn leveranskvalitet.

Via ZervicePoint kan Länsstyrelsens anställda numera själva klicka hem allt från IT-tjänster och telefoni till olika faciliteringstjänster. Beställningarna hanterades tidigare manuellt, vilket var relativt omständligt och arbetskrävande.
– Fördelarna med att låta medarbetare beställa tjänster internt via självbetjäning är många. Länsstyrelserna ökar servicegraden gentemot sina medarbetare genom att de har tillgång till tjänsterna dygnet runt året runt, höjer den genomgående kvalitetsnivån i leveransen och frigör förstås även tid. Fördelarna innebär sammantaget en effektiv användning av våra gemensamma skattemedel. Vi delar gärna med oss av de tjänster som utvecklats för vår räkning till kommuner och myndigheter runtom i landet, säger Ulf Svensson, funktionschef för användarstöd på Länsstyrelsernas IT-enhet.

Rustar för tekniksprång
– ZervicePoint är ett modernt och användarvänligt system som vi kan administrera själva. Systemet kan enkelt mobilanpassas erbjuder nästintill obegränsade anpassningsmöjligheter utifrån verksamheternas behov. Fullt utbyggt kommer systemet att kunna serva cirka 6 500 användare, säger Ulf Svensson.
– Med ZervicePoint, som idag används av ett 60-tal kunder och organisationer, skapar IT-avdelningen ett skyltfönster mot verksamheten med sina tjänster, något många organisationer saknar, säger Jerker Lund, ansvarig säljare på Enfo Zipper.
– Vi integrerar kontinuerligt nya tjänster i plattformen, däribland Servicedesk-flödet, vilket innebär att medarbetarna direkt från en enkel tjänst i portalen kan registrera sitt ärende i ärendehanteringssystem och inte längre behöver ringa eller maila sina frågor till IT-supporten. Plattformen kan dessutom integreras med många molntjänster. Vi står inför ett stort tekniksprång där hela IT-kartan ritas om. ZervicePoint är en plattform som rustar framtidens myndigheter och kommuner inför tekniksprånget, säger Ulf Svensson.

Enfo
Enfo är ett framstående nordiskt IT-företag som erbjuder effektiva paketlösningar för outsourcing av IT och affärsprocesser, samt nischade IT-konsulttjänster.
www.enfo.se