Samlad information viktig för­ut­­sättning för flexiblare vård

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Anette Bodinger

– Sjukvården måste bli mer flexibel så att vår befolkning, som har rätten att röra sig fritt inom Sverige och EU, även kan förflytta sig sömlöst mellan olika vårdgivare, säger Karin Pihlgren, it- och eHälsachef, Stockholms läns landsting.

Den nya patientlagen som trädde i kraft vid senaste årsskiftet ger patienter rätt att söka planerad vård i hela landet. Men att använda sig av den möjligheten är inte helt enkelt eftersom olika landsting har olika patientdatasystem som gör det svårt att på ett smidigt sätt få fram journaler och annan sjukdomshistorik.
– Sjukvården måste bli mer flexibel. För att klara det krävs att patienten har all sin information samlad på ett ställe, så att alla behöriga inklusive patienten har åtkomst, säger Karin Pihlgren, it- och eHälsachef, Stockholms läns landsting.

Karin Pihlgren, it- och eHälsachef, Stockholms läns landsting.
Karin Pihlgren, it- och eHälsachef, Stockholms läns landsting.

3R
Ett stort steg i den riktningen är projektet 3R, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne – tre regioner med totalt fem miljoner invånare. Syftet är att ta fram ett nytt informationssystem för sjukvården, ett system som bland annat ska skapa en modern och användarvänlig it-miljö för medarbetarna, utökade möjligheter för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, effektiviserade arbetssätt och medge sömlöst utbyte av vårdinformation mellan olika vårdgivare.
– Under de senaste 18 månaderna har vi arbetat med ta fram förstudie, ett programdirektiv och en målarkitektur för den nya teknologin som ska bygga helt på globala standarder. Allt bygger på att standardisera verktyg och att ha en och samma gemensamma informationsstruktur. Målet är att vi ska hitta och utbyta information på ett smidigt sätt, det ska vara fri åtkomst till den information som användaren har rätt att ha åtkomst till, säger Karin Pihlgren.
Tanken är att också övriga landsting i Sverige ska kunna dra nytta av det arbete som sker inom 3R.
– Vi bygger hela 3R-filosofin på att det är vården vi vänder oss till, inte till vad landstingen gör idag. Vi vill ta hand om patienten, från det att vederbörande går in och blir patient till dess att utskrivning sker. Var och när i detta flöde man har satt sin fot ska inte spela någon roll ur informationsteknisk synpunkt. Det viktigaste är att utvecklingen måste vara verksamhetsdriven, och för att klara den utmaningen krävs att vården förändrar sina arbetssätt. Vår uppgift är att förse dem med bättre verktyg för uppgiften, säger Karin Pihlgren.

Peter Alvinsson, avdelningschef för Infrastruktur på Inera.
Peter Alvinsson, avdelningschef för Infrastruktur på Inera.

Inte bara teknik
Peter Alvinsson, avdelningschef för Infrastruktur på Inera, det landstingsägda bolaget som har till uppgift att tillhandahålla e-tjänster för vården och koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete, är inne på samma spår.
– Vi har en stor uppgift i att se till att de som vill använda och utnyttja våra tjänster ska kunna göra det på ett enkelt och naturligt sätt. I vårt uppdrag ligger även att vidareutveckla befintliga tjänster och att möta de behov som finns på e-hälsoområdet.
När det kommer till användningen av e-hälsotjänster är det enligt Peter Alvinsson inte enbart en fråga om teknik.
– Teknik finns hur mycket som helst. Det handlar mer om attityder och vilja att förändra. För Ineras del handlar det om att ta fram lösningar som ska stötta och underlätta arbetet i kommuner och landsting. Oavsett hur mycket av den varan vi tar fram i form av plattformar, system och tjänster är det inte förrän de används som det blir någon nytta. Jag tror inte att det fattas någon avgörande pusselbit för att vi ska kunna nå det här tillståndet. Nu handlar det till stor del om att använda de pusselbitar vi har och komplettera med de som saknas, för att sedan lägga pusslet rätt.
Något som kan vara lättare sagt än gjort.
– Jag tror att utmaningen ligger i att samverka mer, här har det tagits en rad olika steg i rätt riktning. Ett exempel är Ineras nationella Tjänsteplattform som underlättar integrationer genom att vara navet mellan system och tjänster. Den senaste tiden har antalet anslutningar ökat med uppemot 100 nya anslutningar per vecka.
Det om något, menar Peter Alvinsson är ett tecken på att e-hälsotjänsterna lämnat barnsjukdomarna bakom sig.
– Vi kommer definitivt att stöta på några utmaningar då och då. Men dagens teknik och den medvetenhet som nu finns bland alla invånare skapar stora möjligheter till att få fart på e-hälsotjänsterna på allvar.