Stärk säkerheten och sänk kostnaderna!

Publicerad 27 oktober 2015

För mer information boka ett möte Jan Lindblom, VD, tel: 070-301 60 60.
För mer information boka ett möte Jan Lindblom, VD, tel: 070-301 60 60.
Netsecure tar sikte på att minska komplexiteten i kundernas IT-säkerhetslösningar. Resultatet är ökad säkerhet med ett effektivare resursutnyttjande och sänkta kostnader.

IT-säkerhetsfrågorna blir allt mer komplexa och allt fler efterfrågar en leverantör som Netsecure som kan ta ett helhetsansvar för IT-säkerheten.
– Många organisationer har byggt in sig i olika lösningar som gjort att säkerheten snarare har minskat. För varje nytt hot som vuxit fram över tiden har man byggt på med en ny plattform. I slutändan sitter man med kanske fem olika plattformar, licensavtal och löptider. Varje gång någon av de personer som ska hantera en av de här plattformarna är borta, ja då uppstår ett säkerhetshål, förklarar Jan Lindblom och tillägger:
– Genom de plattformar vi jobbar med kan vi både minska komplexiteten och öka säkerheten. Med mindre antal serviceavtal går kostnaderna ner. Samtidigt minskas resursutnyttjandet.

Får kontroll på molntjänster
Netsecure Sweden AB startades den 1 april i år av Jan Lindblom, VD, och Mike Blomgren, Teknik & Konsultchef, båda med lång erfarenhet från branschen. Bolaget erbjuder IT-säkerhetstjänster till fast månadskostnad, inklusive produkter, administration, övervakning, support och proaktiva åtgärder.
Netsecure har valt att samarbeta med ett fåtal leverantörer med vilka man har väldigt goda relationer. Fortinet är en helhetsleverantör av allt från UTM/NGFW brandväggar till trådlösa lösningar, autentisering, e-postsäkerhet, Wifi, databas-säkerhet och sandboxing. Netskope hjälper kunderna att få kontroll på molntjänster och sätta regelverk på informationen som delas med dess molntjänster. Cirka 10 000 molntjänster kan valideras av Netskope.
– Det ska exempelvis vara klart vem som äger rätten till datainformationen, och att tjänsten är byggd enligt konstens alla regler vad gäller säkerheten, förklarar Jan Lindblom.

Lanserar logganalystjänst
Samarbetsmodellen gör att Netsecure nu också lanserar en ny logganalystjänst.
– Logpoint är ett verktyg för att analysera logg-information och få kontroll på nätverket. I praktiken handlar det om att samla all loggdata på ett ställe och förstå vad som händer i nätet, förklarar Jan Lindblom.

Speciella erbjudanden för kommuner och landsting:
• Kommunpaket, en konsoliderad Säkerhetsplattform NGFW/UTM till specialpris.
• Logganalystjänst, för fast pris per månad och nod.
• Molntjänstanalys, Netsecure tar fram en rapport på vilka tjänster som används, hur de används, hur säkra de är och vad som ingår i respektive molntjänst.
Netsecure Sweden
Netsecure Sweden AB är ett svenskt bolag specialiserat på IT-säkerhet som förebygger och skyddar affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap, erfarenhet och engagemang ihop med produkter från ledande leverantörer inom IT-säkerhet. Netsecure ägs till större delen av personalen samt ägs till en mindre del av IT-Total Holding och har sitt huvudkontor vid Frösundavik i Solna.
www.netsecure.se