Stärker upphandlingarnas strategiska betydelse

Publicerad 27 oktober 2015

Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.
Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.
Upphandlingsmyndigheten är en nystartad expertmyndighet som utvecklar den goda offentliga affären med fokus på hållbara, innovativa och effektiva offentliga upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten är ett stöd för samtliga offentliga upphandlingsenheter och leverantörer i Sverige.

Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den offentliga upphandlingen.
– Vi bidrar till att göra offentlig upphandling till ett verktyg för att nå viktiga samhällsmål och stöttar kommuner och landsting i arbetet med att integrera sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetskrav i upphandlingsarbetet. Ett av våra viktigaste uppdrag är att lyfta den offentliga upphandlingens strategiska betydelse. Upphandlingar kan användas som ett strategiskt verktyg för att nå verksamhets- och hållbarhetsmål, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Verkar för hållbara upphandlingar
En viktig del av myndighetens upphandlingsstöd är att utveckla färdiga hållbarhetskrav som kan bidra till bättre miljö och sociala villkor. Upphandlingsmyndigheten verkar även för att fler leverantörer, exempelvis små och medelstora företag, deltar i upphandlingar. Ytterligare en målsättning är att verka för en rättssäker upphandlingsverksamhet.
– På regeringens uppdrag har vi även initierat ett program som fram till 2019 ska främja innovationsvänlig upphandling med en tidig dialog mellan företag och upphandlande enheter. En innovativ och problemlösande upphandlingskultur stärker tillväxten och förser framtidens välfärd med innovativa produkter och lösningar. Vi stöttar bland annat kommuner i arbetet med att föra en dialog med leverantörer i upphandlingsprocessens tidiga stadier, säger Ann-Christin Nykvist.

Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Upphandlingsmyndigheten
Torsgatan 13
111 23 Stockholm
Tel: 08-586 21 700
www.upphandlingsmyndigheten.se