Stödjer kommuners välfärdsteknologiarbete

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Annika Wihlborg
Här cyklar Märta i sin barndoms kvarter med träningscykeln JDome Bike­around, som är kopplad till Google maps. På demensboendet Klockarkärleken i Västerås ger denna form av välfärdsteknologi ökad aktivitet. Foto: Ylva Bjelle
Här cyklar Märta i sin barndoms kvarter med träningscykeln JDome Bike­around, som är kopplad till Google maps. På demensboendet Klockarkärleken i Västerås ger denna form av välfärdsteknologi ökad aktivitet. Foto: Ylva Bjelle

I mars 2015 inledde Myndigheten för delaktighet det ettåriga projektet Digitala tjänster och välfärdsteknologi, som på olika sätt stöttar Sveriges kommuner i implementeringen av välfärdsteknologiska tjänster inom socialtjänsten.

Anna-Greta Brodin, projektledare på Myndigheten för delaktighet.
Anna-Greta Brodin, projektledare på Myndigheten för delaktighet.

Välfärdsteknologi gör det möjligt att höja kvaliteten i omsorgen. Tekniken kan dessutom bidra till ökad delaktighet för personer med nedsatt beslutsförmåga.
– Såväl kommuner som dess invånare blir vinnare när välfärdsteknologin etableras runtom i Sverige. Den nya tekniken ökar möjligheten till självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet för individen och kan samtidigt modernisera och effektivisera kommunernas omsorgsverksamhet, säger Anna-Greta Brodin, projektledare på Myndigheten för delaktighet och ger några exempel:
En fjärrstyrd nattkamera förbättrar sömnen för den som tidigare blev väckt av hemtjänsten, när de kliver in i bostaden på natten för att kontrollera att allt är ok. Den som har svårt att komma ihåg att ta sin medicin, kan ha god hjälp av en digital medicinpåminnare. Hemtjänsten minskar sina resor, men kommer givetvis när det behövs.

Utreder regional samordning
Projektet ska resultera i en nationell webbsida med samlad information, kunskap och kompetensstöd, som berör kommunernas införande, användning och implementering av välfärdsteknologi. En inledande inventering är genomförd. Projektgruppen utreder också möjligheten att upphandla välfärdsteknologi på regional eller nationell nivå, exempelvis i samverkan med Hjälpmedelscentraler runtom i landet.
– Vi erbjuder kommuner praktiskt stöd i implementeringsarbetet och sprider kunskap genom vår hemsida och en Facebookgrupp om Välfärdsteknologi. Den reviderade hemsidan lanseras i början av 2016, säger Anna-Greta Brodin.

Konferenser sprider kunskap
I samverkan med SKL, Socialstyrelsen och Bredbandsforum arrangerar nu Myndigheten för delaktighet regionala konferenser där man demonstrerar välfärdsteknologins möjligheter för politiker och högre kommunala tjänstemän. De delar även med sig av tips och råd för en framgångsrik implementering.
– Ingen ska påtvingas ny teknik som den inte vill ha, men för den som önskar ska erbjudandet finnas. Om du vet att det finns teknik, som ökar din självständighet: Klart du vill ha den! säger Anna-Greta Brodin.