Sundsvall bäst på it i skolan

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Anette Bodinger

– Guldtrappan är ett kvitto på att vi tänkt rätt. Det räcker inte med att investera i teknik, hårdvara och nät. För att lyckas krävs en lika stor satsning på pedagogik och hur sakerna ska användas, säger Lennart Henriksson, it-samordnare, Sundsvalls kommun.

I våras utsågs Sundsvalls kommun till vinnare av Guldtrappan, en utmärkelse för framgångsrik digital utveckling i skolorna. It-samordnare Lennart Henriksson ser priset som en bekräftelse på att kommunens it-strategi och de satsningar som gjorts på digitala läromedel i skolorna är på rätt spår.
– Att vi fick Guldtrappan är resultatet av ett långsiktigt arbete där vi har arbetat systematiskt och med stor bredd.
Lennart Henriksson berättar att kommunen kan se tillbaka på en nära 20-årig historia i arbetet med att digitalisera skolan. Framdriften har skett i tio-årsplaner där organisationen betat av område efter område. I Sundsvall började resan med att få till en likvärdig infrastruktur för alla.
– Vi började med att utrusta alla skolor i kommunen med fiber och trådlösa nätverk, samtidigt som vi digitaliserade samtliga 600 klassrum. Här arbetade vi med morötter i form av PIM-mål, (Skolverkets satsning Praktisk it- och mediekompetens) där de med högst PIM-frekvens fick de digitala klassrummen först. Detta var ett grepp som verkligen satte fart på skolornas arbete med PIM.

Bara början
Parallellt med att bygga ut teknik drogs det upp planer för en utbildningsorganisation som skulle jobba med kompetenshöjning hos pedagogerna.
– Resultatet blev Net 21, ett it-pedagogiskt resurscentrum som i nätverksform stöttar pedagoger i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor i användningen av it som pedagogiskt verktyg i vardagen. Idag arbetar centrumet med nätverksbyggande, omvärldsbevakning, fortbildning, inspiration, genomförande av studiedagar, pedagogiska caféer och andra it-pedagogiska arrangemang i skolorna, berättar Lennart Henriksson.
I dagarna rullar kommunen även ut 1-1 för pedagoger, vilket innebär att alla lärare förses med ett modernt digitalt verktyg kopplat till pedagogisk kompetenshöjning.
– Här går förvaltningen in och stöttar ekonomiskt. För att lyckas med digitaliseringen fullt ut krävs satsningar på alla plan. Vi är långt ifrån färdiga och fortsätter att bygga för att möta framtiden. Den resan har bara börjat, fastslår Lennart Henriksson.