Unga driver transformation av samhället

Publicerad 27 oktober 2015

Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI.
Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI.
Den pågående digitala transformationen påverkar hela samhället i allt från hur vi relaterar till varandra och den allt mer tillgängliga tekniken, till hur vi driver och organiserar olika verksamheter. Den förutsätter även helt ny kunskap om våra behov som kunder, patienter eller medborgare.

– Ungdomar idag är uppvuxna med IT som en naturlig del av vardagen. Nu gäller det att låta deras perspektiv påverka hur samhället utvecklas, säger Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI, Sveriges största IT-leverantör till både offentliga och privata sektorn.
Hon framhåller att dagens 20-åringar är den första generationen som helt och hållet vuxit upp med Internet. De står på tröskeln till vuxenlivet och kommer att i allt högre utsträckning efterfråga andra typer av tjänster från sin kommun och myndighet.

En ny tid där unga vägleder äldre
– Vi befinner oss i ett paradigmskifte och precis som man nu i näringslivet på allvar involverar sina kunder i affärsutvecklingen, måste vi engagera särskilt de unga medborgarna i dialogen om hur framtidens samhälle ska utformas. De nya generationerna är rörliga, globala individualister med starka värderingar och om något inte passar, så söker de nya vägar där deras behov av individualiserade tjänster kan tillgodoses. Om inte vi möter dem på deras spelplan och låter dem vara med och skapa framtidens samhälle så hotas hela välfärden på sikt, menar Julie Améen.
Hon menar att vi här talar om en sorts ”reverse mentoring”, där de unga får vägleda äldre och mer erfarna personer och pekar på Studentmedarbetaravtalet som exempel på en möjliggörare för detta.
Ett annat exempel är att CGI just nu tillsammans med TNS Sifo genomför en medborgarundersökning riktad mot Generation Y, det vill säga unga personer mellan 16 och 30 år. De har intervjuats om allt från hur de vill engagera sig i utformningen av samhället och kommunicera med myndigheter och kommuner, till hur de ser på säkerhet och integritetsfrågor. Resultaten av undersökningen analyseras nu för att utgöra ett diskussionsunderlag om hur framtidens kommuner kan utformas.

Innovativ dialog och samverkan
Som IT-nation har Sverige jämförelsevis mycket goda förutsättningar och Julie Améen framhåller att det inte längre är relevant att tala om IT som en egen företeelse. Ny teknik blir allt snabbare allt mer tillgänglig och det råder ingen brist på idéer vad gäller teknisk innovation.
Däremot behöver vi inom offentlig förvaltning ställa oss frågan vilken nytta som de offentliga tjänsterna ska bidra med, så att vi säkerställer att innovationerna kommer till rätt användning för medborgarnas behov. Man måste utgå från medborgarens upplevelse, effekten för organisationen och nyttan för samhället. Och för att lyckas med det krävs nya sätt att interagera och föra dialog med oss individer i våra olika roller som medborgare, patienter, trafikanter, föräldrar etc.
Inom detta område medverkar CGI till utvecklingen genom att bland annat vara en del av EU-strategin Open Innovation 2.0, som bygger på Quadruple Helix-modellen där näringsliv, akademi, offentlig sektor och medborgarna samverkar för att skapa framtida lösningar och nya strukturer.
– Att kunna överföra erfarenheter av innovationsarbete mellan olika branscher är ovärderligt, menar Julie Améen. Vi har också stor nytta av vårt eget omfattande innovationsarbete ICE (innovation, creation, experimentation) där våra medarbetares idéer kontinuerligt vaskas fram i en genuin process som slutar med att vi investerar i ett antal nya lösningar. För att leva som vi lär samarbetar vi också med ett antal universitet vars studenter får ge sin syn på några i förväg definierade framtidsområden.

CGI i täten
Genom sin tydliga satsning på att ta in den unga generationen och låta deras perspektiv styra, vill CGI gå i täten för ett nytt sätt att se och använda IT i offentlig förvaltning.
– Det är en otroligt spännande period som vi nu befinner oss i, säger Julie Améen och fortsätter:
– Samhället genomgår en stor transformation, som vi ännu bara sett början av. Det är en enorm utmaning för alla etablerade aktörer och det gäller att våga tänka nytt, överge gamla föreställningar om hur saker ska fungera och släppa fram de unga och deras idéer. Vi vill låta dem leda och visa vägen in i framtiden.

CGI
CGI, som grundades 1976, är en ledande global leverantör av högkvalitativa tjänster inom IT och affärsprocesser med affärskritiska lösningar för tio branscher, business consulting, systemintegration och outsourcing. Med 68 000 medarbetare i över 40 länder kan vi vara nära våra kunder och anpassa våra team utifrån kundernas behov för att uppnå bästa resultat. CGI är branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget.

Besöksadress:
Torshamnsgatan 24, Kista
Tel: 08-670 20 00
www.cgi.se