Upphandlingar som gör skillnad

Publicerad 27 oktober 2015

Johan Lundvall, nytillträdd vd för Colligio AB.
Johan Lundvall, nytillträdd vd för Colligio AB.
Kompetenskraven inom offentlig upphandling blir allt högre både när det gäller juridik och ren affärsmässighet. Colligio ligger alltid steget före med sitt heltäckande tjänsteutbud som innefattar allt från konsulthjälp till utbildning.

Upphandlarsverige står inför spännande utmaningar med bland annat kommande lagförändringar. I somras överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag till nya lagar inom upphandlingsområdet, som föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
– En ny lagstiftning skrämmer alltid lite extra. Tyvärr lever vi i en bransch där många upphandlare kan känna rädsla för att göra fel. Istället för att ha fokus på att göra bästa möjliga affär för den myndighet man jobbar på så oroar man sig för överprövningar, säger Colligios vd Johan Lundvall.

Upphandlingar mer i fokus
Rent allmänt är det ett betydligt större fokus på offentliga upphandlingar idag än tidigare. Orsakerna är flera, säger Johan Lundvall.
– För drygt tio år sedan kom möjligheten för leverantörer att överpröva upphandlingar. Det skapade ett ökat tryck på den offentliga verksamheten att göra rätt enligt upphandlingslagstiftningen. En annan orsak är att outsourcing av offentlig verksamhet har ökat. Det har inneburit att verksamheter upphandlas i större omfattning.
Johan Lundvall konstaterar att offentlig upphandling också har blivit en mycket större fråga politiskt sett.
– Upphandlingsverksamheten hanterar en väldigt stor del av de offentliga medlen och politiker börjar inse att den kan användas som politiskt styrmedel. Samtidigt inser politikerna mer och mer att upphandlingarna i sig kan effektivisera användandet av skattemedel.

Skattepengar utnyttjas bättre
Colligio har storleken och kompetensen för att kunna lösa i princip alla upphandlingsuppdrag åt kommuner och landsting.
– Vi levererar alla typer av upphandlingstjänster. Vi kan den affärsmässiga delen och våra upphandlingsjurister kan även ge stöd inom den upphandlings­juridiska aspekten.
Colligio är också ett heltäckande utbildningsföretag inom området. Förutom kortare grundutbildningar erbjuder Colligio även fördjupningsutbildningar för bland annat diplomering.
– Här finns många möjligheter att bidra till att Sverige använder våra gemensamma skattepengar på ett bättre sätt, så att det blir mer pengar över till flyktinghjälp, skola, äldrevård med mera. Det gör det här jobbet roligt och inspirerande, avslutar Johan Lundvall.

Colligio
Colligio AB är en ledande konsult inom upphandling till offentlig sektor. Med över 300 upphandlingar under 2015 tar bolaget en position som en av de 10 största ”köparna” på den svenska marknaden. Bolaget utbildar också inköpare på alla nivåer inom området offentlig upphandling. Colligio har sitt säte i Falun med ytterligare kontor i Stockholm, Norrköping, Jönköping och Göteborg.

www.colligio.se