Välfärdsteknologi ökar valfriheten i hemtjänsten

Publicerad 27 oktober 2015

Sune Lindskog får tillsyn via Trygghets­kamera under natten. Kameran är diskret och Sune kan sova gott utan att bli störd.
Sune Lindskog får tillsyn via Trygghets­kamera under natten. Kameran är diskret och Sune kan sova gott utan att bli störd.
Göteborgs Stad ska införa tio välfärdsteknologitjänster i hemtjänsten till 2022. Ny teknik erbjuds som komplement i verksamheten och startskottet har redan gått för den första tjänsten, Trygghetskamera, som ger trygghet och ostörd nattsömn.

Göteborgs Stad vill ligga i framkant när det gäller tjänster via välfärdsteknologi och it-stöd för medarbetarna.
– Vi moderniserar hela trygghetslarmkedjan och bygger nu en helt ny digital plattform där vi kan samla alla former av framtida tjänster. Tillgängligheten till information blir bättre för omsorgstagaren och det ska bli lättare för närstående att få respons, säger Max Domaradzki, projektledare för införandet av den digitala plattformen i Göteborg.

Attraktiv hemtjänst
Syftet är att förbättra arbetssätten och kvaliteten i hemtjänsten, dels genom att omsorgstagarens inflytande och självbestämmande ökar, dels genom att medarbetarna ska uppfatta yrket som mer attraktivt. Den långsiktiga satsningen kallas Attraktiv Hemtjänst. Ett exempel är det nya mobila arbetssättet där hemtjänsten med hjälp av en surfplatta kan dokumentera tillsammans med den enskilde.
– Omsorgstagaren förfogar över den tid som han eller hon har fått i enlighet med biståndsbeslutet och tillsammans med kontaktpersonal från hemtjänsten väljer man vad som behöver göras. De flesta vill klara sig själva så långt det går. Nu kan omsorgstagaren exempelvis välja om han eller hon vill få traditionell tillsyn på natten eller få trygghet tillgodosedd genom en webkamera, säger Kerstin Karlsson, samordnare för det politiska uppdraget Attraktiv Hemtjänst.
Många sover lätt och vaknar till vid ett hembesök. Det kan vara svårt att somna om, någon kanske blir orolig och går upp på toaletten och riskerar då att ramla. En fallolycka kan medföra väldigt mycket besvär för individen och en webkamera kan minska den risken.
– Det här handlar inte om någon besparing. För vår del blir det en stor investeringskostnad, men vi har sett vad tjänsten kan bidra till. Den minskar risken för fall och fler sover tryggt om natten, säger Max Domaradzki.

Märker den inte
I somras fick Sune Lindskog, 83, en stroke och vid hemkomsten behövde han stöd från hemtjänsten. Då blev han erbjuden en Trygghetskamera.
– Jag tänkte att jag kan prova något nytt istället för att det kommer hit folk på nätterna och kanske väcker mig. Man vet ju inte hur man reagerar när det kommer in okända människor. Jag litar på dem som tittar och har inte haft ont av kameran alls. Den är bara på några sekunder vid klockan tolv och klockan fem på natten. De ser till att jag ligger där jag ska och för mig är det inga problem, tvärtom, säger han.
Skulle Sune inte vara i sängen är rutinen att vänta tjugo minuter och sedan titta igen. Är han inte tillbaka i sängen ringer det i hans mobiltelefon och svarar han inte då så larmas nattpatrullen som åker ut och tittar på plats.

Resurser på rätt plats
Göteborgs Stads framtidsinriktning på välfärdsteknologi kommer att bidra till nya arbetssätt och nya möjligheter. Förutom ökad självständighet och självbestämmande för individen så innebär satsningen att mer tid kan läggas där det verkligen behövs. Exemplet Trygghetskamera har möjliggjort att mycket tid som förut lades på resor fram och tillbaka nu kan läggas på annat. Stressen minskar för medarbetarna.
– Vi lyssnar på brukarna, på anhöriga och medarbetarna. Restiden som vi sparar kan vi återinvestera där det verkligen behövs, det kommer alltid att finnas personer som behöver hjälp på plats. Kan vi jobba på distans med mobil teknik så kan vi göra andra saker bättre, säger Kerstin Karlsson.
Tekniken ska vara ett komplement. Vill någon inte ha tekniken kan de välja bort den, för andra blir det ett bredare utbud. Verktygslådan blir större. Just nu utreder Göteborgs Stad positioneringslarm och bildkommunikation som potentiella, nästkommande tjänster.
– Vi ska möta krav och behov från såväl samhället, brukare, anhöriga som verksamheten. Ofta väcks idéerna ute på fältet, i verksamheterna. Men det är hela tiden omsorgstagarens behov som ska styra, säger Max Domaradzki.

Max Domaradzki och Kerstin Karlsson jobbar allt mer med mobil teknik. Här med surfplatta och ”Roberta”, en slags kamera på hjul som används vid guidade turer där betraktare är kvar i hemmet.
Max Domaradzki och Kerstin Karlsson jobbar allt mer med mobil teknik. Här med surfplatta och ”Roberta”, en slags kamera på hjul som används vid guidade turer där betraktare är kvar i hemmet.

Göteborgs stad
Ökat inflytande, självbestämmande och attraktiva jobb. Det är de övergripande målen när Göteborgs Stad sjösätter ett helt nytt arbetssätt i hemtjänsten, kallat Attraktiv Hemtjänst, för att möta nya utmaningar med en åldrande befolkning. Syftet med att införa välfärdsteknologi i hemtjänsten är ökad livskvalitet, självständighet och fler alternativ för användaren att välja mellan. Tjänsterna ska vara till nytta för både individen och verksamheten.

Kontakt:
Kerstin Karlsson, samordnare Attraktiv Hemtjänst och chef för Göteborgs Stads utvecklingscenter Senior Göteborg
Stadsledningskontoret
Köpmansgatan 20
404 82 Göteborg
Tel: 031-368 03 06
attraktivhemtjanst.goteborg.se