Vara kommun först med att erbjuda fiber till alla

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Anette Bodinger

Vara kommun är en av fem kommuner som är kvar i tätstriden om att bli Sveriges it-kommun 2015. Bakom nomineringen ligger en unik satsning på fiber till alla där man i samarbete med Skanova använt it och digitaliseringens möjligheter till att utveckla kommunen som helhet.

Mia Forsäng, it-chef i Vara kommun.
Mia Forsäng, it-chef i Vara kommun.

Vara är den kommun som enligt Post- och telestyrelsen gått fram mest i Sverige vad gäller fiberutbyggnad på landsbygden. 73 procent av kommuninvånarna har valt att ansluta sig till fibernätet; i Sverige är motsvarande siffra 13 procent. Bakom framgångarna ligger en modig politikersatsning på fiber till alla, i kombination med kommuninvånarnas eget engagemang för att göra Vara till en kommun där det är lätt att leva, bo och driva företag.
– Nomineringen till årets it-kommun betyder mycket. Det är ett bevis för att de satsningar som våra politiker beslutat om, och allt det arbete som våra kommuninvånare lagt ner för att göra detta möjligt, har gett resultat, säger Mia Forsäng, it-chef på kommunen.
Fiberutbyggnaden har varit en strategisk och målmedveten satsning för att göra kommunen mer attraktiv, få invånare och företag att stanna kvar och samtidigt locka fler invånare till Vara.
Det kommunen gjorde var att bygga ett stamnät som knyter ihop alla kommunala byggnader med varandra. I nästa steg byggdes nätet ihop med föreningsnät runt om i kommunen.
– Enormt många människor har använt sin fritid för att hjälpa till med fiberutbyggnaden. Utan våra kommuninvånare hade vi aldrig kommit i hamn, säger Mia Forsäng.
Fiberutbyggnaden i Vara är också en satsning på framtiden.
– Vi ser fibernätet som en plattform för vad som komma skall. Välfärdsteknologi är ett område på frammarsch som kommer att spela en viktig roll i framtidens hemsjukvård. Exakt vilka tjänster vårt nät kommer att bära, det vet vi inte idag. Det vi vet är att grunden är lagd och att vi än så länge bara är i början av den resa som den digitala utvecklingen kommer att innebära för medborgare och näringsliv i kommunen, säger Mia Forsäng.

Henrik Norrbom, vd på Skanova. Foto: Brigitte Grenfeldt
Henrik Norrbom, vd på Skanova. Foto: Brigitte Grenfeldt

Skanova möjliggörare
Vara kommun har liksom många andra kommuner i Sverige valt att ansluta sig till det största, öppna rikstäckande fibernätet i Sverige som byggs och drivs av Skanova.
– En av mina främsta uppgifter blir att fortsätta på den inslagna vägen med att skapa framtidens nät och digitalisera Sverige, säger Henrik Norrbom, nytillträdd vd på Skanova.
Skanovas moderbolag, TeliaSonera Sverige, har aviserat en storsatsning på att bygga ut fibernätet. Nio miljarder ska investeras i syfte att kunna erbjuda fiberuppkoppling till 1,9 miljoner villahushåll senast 2018.
– Skanova har en viktig uppgift i att säkra investeringen så att utbyggnaden blir så effektiv som möjligt och ger så mycket fiber som möjligt. Vi vill naturligtvis kunna erbjuda ett högkvalitativt fibernät som uppfyller kundernas förväntningar och krav.
Enligt den digitala agendan ska Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– Ska vi lyckas med det måste det finnas bra bredband, vilket är lika med fiber, i hela landet. Min vision är att Skanova i samarbete med Sveriges kommuner ska hålla i taktpinnen på den resan. Vi har lång erfarenhet i att bygga, drifta och förvalta nät, en långsiktighet samt en gedigen kompetens i nätfrågor. Sammantaget ger det oss väldigt goda chanser att axla den viktiga rollen som möjliggörare och utveckla Sverige som en toppnation inom ICT-området, säger Henrik Norrbom.

Samarbete
För att klara utmaningen krävs, enligt Henrik Norrbom, ett nära samarbete med både kommuner och andra aktörer.
– Återigen, om Sverige ska lyckas med att bibehålla sin tätposition och vara föredöme i att digitalisera för invånarna, är det viktigt att alla aktörer samarbetar – privata och offentliga. Under senare år har vi sett flera exempel på hur fiberutbyggnaden, mycket tack vare kommuners och medborgares engagemang och goda samarbete utvecklats positivt, inte minst på landsbygden.
Den tekniska utvecklingen går snabbt och ur ett samhälleligt perspektiv är förändringspotentialen stor. På sikt kommer fibernäten att kunna användas för att göra t.ex. trafiksystem, byggnader, energisystem och vårdkedjor både säkrare, bättre och mer resurseffektiva.
– Skanova förser landets kommuner med den infrastruktur som krävs för att visionen om Sverige som världens mest framgångsrika digitala samhälle ska kunna omsättas i praktiken. Här har vi redan kommit en bra bit på väg, fastslår Henrik Norrbom.