Värnar om befintliga företagare

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Annika Wihlborg

Inge Andersson (S), kommunalråd och Jeanette Nilsson, tillväxtchef i Bodens kommun.
Inge Andersson (S), kommunalråd och Jeanette Nilsson, tillväxtchef i Bodens kommun.
En nära dialog där kommunens medarbetare möter företagare med nyfikenhet och respekt är en av faktorerna som bidrar till ett attraktivt företagsklimat. En tydlig vision och en gemensam målbild bidrar också till attraktiviteten.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv enkäter bland företagare i samtliga kommuner. Bodens kommun klättrade 113 placeringar och ligger numera på 161:a plats bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking över Sveriges bästa näringslivsklimat. Bodens kommun blev årets klättrare i Norrland.
– Vi har introducerat en tydlig långsiktig politisk vision som genomsyrar hela kommunens verksamhet, från kultur till företagande. Visionen innefattar bland annat 3000 nya invånare och 1000 nya arbetstillfällen samt en strävan efter att utveckla vår livskraftiga småstadskärna. Vi har även flyttat upp näringslivsfrågorna till kommunens högsta strategiska nivå. Tillväxtfrågan ligger numera direkt under kommunens politiska ledning, vilket gör det tydligt för alla att tillväxt är en prioriterad fråga för alla, säger Inge Andersson (S), kommunalråd i Bodens kommun.

Viktigt att synpunkter tillvaratas
Den gemensamma visionen tydliggjorde rollerna hos såväl kommunens tjänstemän som företagare och företagarorganisationer. Den utgjorde även startskottet för ett gemensamt målinriktat arbete som bidrog till delaktighet bland kommunens företag.
– En viktig framgångsfaktor för ett attraktivt näringslivsklimat är att näringslivsfrågorna konsekvent placeras högt upp på dagordningen i hela kommunens organisation. Det är också avgörande att företagare upplever att de får gehör för sina synpunkter. När de märker att deras åsikter räknas och gör skillnad ökar förtroendet för tillväxtkontoret, säger Jeanette Nilsson, tillväxtchef i Bodens kommun.

Kommunens bästa ambassadörer
– Om inte kommunens befintliga företagare trivs är sannolikheten liten att vi ska kunna attrahera nya företagare. Det är därför viktigt att synliggöra våra befintliga företagare. De är också kommunens bästa ambassadörer. Jag tror mycket på vikten av att konsekvent bygga relationer, skapa dialog och dela information, säger Inge Andersson.
– Vår målsättning är att nå topp 100 bland Sveriges näringslivskommuner. Vi har minimerat handläggningstiderna för exempelvis bygglov och bjuder kontinuerligt in till frukostmöten, näringslivsdagar och liknande. Framöver ska vi göra ännu fler företagsbesök och fokusera på att bygga upp mer företagsamhet kring kommunens datacenterindustri, säger Jeanette Nilsson.