Västra Götalandsregionen vill få tillväxten på räls

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Sandra Ahlqvist
Foto: Göran Assner
Foto: Göran Assner

I Västra Götaland satsas det på samhällsutbyggnad och infrastruktur i rasande fart.
Förutom Västsvenska paketet och Västra stambanan är Västra Götalandsregionen engagerad i Sverigeförhandlingen, med syfte att etablera Sveriges första höghastighetsjärnväg.

Max Falk, infrastrukturstrateg för Västra Götalandsregionen.
Max Falk, infrastrukturstrateg för Västra Götalandsregionen.

I dag är kapaciteten på banorna i Västsverige utnyttjad till bristningsgränsen, men en mängd satsningar pågår för att utöka och stärka spårinfrastrukturen i regionen. Max Falk är infrastrukturstrateg för Västra Götalandsregionen. Han berättar att den enda bana som för tillfället finns mellan Stockholm och Göteborg är Västra stambanan, och att den är oerhört känslig för störningar.
– Västra stambanan är just nu det viktigaste stråk vi har, både för gods och persontrafik, men den har nått kapacitetstaket och behöver avlastas. De 1,7 miljarder som avsatts från staten kommer inte att räcka till. Höghastighetsbanan som planeras inom Sverigeförhandlingen kommer vi inte att ha byggt färdigt förrän tidigast 2035 och Västra stambanan behöver stärkas betydligt tidigare än så.
Just Sverigeförhandlingen får avsevärd betydelse för Västra Götaland; den regionala nyttan i stråket Göteborg–Borås–Jönköping är förmodligen mer betydelsefull än vad vi idag kan se, säger Max Falk.
– Spåren behöver förstärkas på flera ställen och i förlängningen kommer det att ge kortare restider, men vi får inte glömma att vi har närheten till Norge – en av Sveriges viktigaste handelspartner – att ta med i beräkningen. Den norska regeringen har beslutat om dubbelspår från Oslo till Halden och därifrån är det bara 3-4 mil till gränsen. Sedan är det ytterligare en 10 mil lång sträcka i Sverige som behöver dubbelspår, kallad ”the missing link”.

Västlänken i en ny fas
Flera av planerna är dessutom tätt knutna till Västsvenska paketet, där Västlänken är en del, som är en förutsättning för en vidare utbyggnad av Götalandsbanan. Med Västlänken skulle kapaciteten kring Göteborgs central fördubblas och förutsättningarna för övriga banor skulle stärkas kraftigt.
– Projektet håller på att gå in i en ny fas. Västlänken är nära byggstart och vi har styrt om vår verksamhet till att arbeta på ett bredare sätt med kommunikation. Vi vill förtydliga att vi strävar efter så lite åverkan som möjligt, både vad gäller trafikförändringar men även ur övrig miljösynpunkt. Västra Götalandsregionen har tydliga klimatmål och siktet är inställt på att stärka infrastrukturen mot mer hållbart resande.
Max Falk understryker att ambitionen är att järnvägsnätet ska bli bättre i stort, men erkänner att han så klart gärna vill se förbättringar i Västra Götaland i första hand.
– Göteborg är Skandinaviens viktigaste hamn och betyder mycket för Sverige, så ett robustare järnvägssystem skulle komma till stor nytta, konstaterar han.

Regionrådet Birgitta Los­man, politiskt ansvarig för infrastrukturen i Västra Götalandsregionens ledning.
Regionrådet Birgitta Los­man, politiskt ansvarig för infrastrukturen i Västra Götalandsregionens ledning.

Ytterligare investeringar
Regionrådet Birgitta Losman, politiskt ansvarig för infrastrukturen i Västra Götalandsregionens ledning, poängterar att det gemensamt tagits beslut om stora satsningar på tåg och järnväg in mot Göteborg, men att det behövs fler investeringar.
– Vi behöver få ytterligare investeringar i järnvägen så att människor kan resa snabbt, bekvämt och miljövänligt. Invånarna i Västsverige vill åka tåg och många vill ha tillträde till det åtta miljoner människor stora området Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Norge en viktig förbindelse
Västra Götalandsregionen är mycket positivt inställd till att staten vill bygga nya spår. Liksom i alla andra för regionen viktiga frågor är alla inblandade parter beredda att jobba hårt för att nå resultat och naturligtvis även bidra ekonomiskt.
– Vi är däremot kritiska till att de nationella beslutsfattarna tycks ha glömt det internationella perspektivet. Precis som Sverigeförhandlarna idag med självklarhet diskuterar ny förbindelse till Danmark så ställer vi krav på att dubbelspår ska byggas till Norge.

Tåg inom och mellan regioner
Västsvenska paketet är nödvändigt för regionens utveckling. Därtill behöver vi mer järnväg än vad som hittills finns beslut om. Förutom nya spår mot Norge och Stockholm så behöver pendelstråken förstärkas inte bara via regionala beslut utan också genom att nationell infrastrukturplan pekar ut vardagsresandet med tåg inom och mellan regioner som en framgångsfaktor för att nå både klimatmål och god ekonomisk utveckling i det här landet.
Birgitta Losman betonar att gränsen mot Norge är lika viktig för Västsverige som Öresund är för Skåne och hon har tydliga visioner om infrastrukturens utbyggnad framöver.
– Vi behöver fler spår och bättre underhåll för att ge invånarna punktliga, bekväma och klimatvänliga resor. Jag drömmer om en regering och riksdag som verkligen vågar satsa på tågtrafik i hela landet – tänk vilken fart det skulle bli på Västra Götaland och Sverige då!