Presentation

BoKlok bygger hållbara bostäder för människor med vanliga inkomster

Publicerad 24 november 2016

Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling för BoKlok.
Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling för BoKlok.
Bostadsföretaget BoKlok, som ägs av Skanska och IKEA, firar i år 20-årsjubileum. En av anledningarna till att BoKlok startades var att det byggdes för lite och det som byggdes var för dyrt för många. Något som känns igen även idag i bostadsbristens Sverige.

Sedan starten har BoKlok gång på gång bevisat att det går att bygga där det inte byggts nya bostäder på länge, från Kiruna i norr till miljonprogrammet runt om i landet. Det avgörande är att de som bor där ska ha råd att efterfråga bostäderna. Just nu satsar BoKlok på utveckling av den ekonomiska och sociala hållbarheten som alltid funnits inneboende i konceptet. Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling för BoKlok, är övertygad om att detta är en satsning med stor potential att skapa fler bostäder som ger positiva effekter i samhället.
– BoKlok handlar om så mycket mer än att bara bygga bostäder – vi gör skillnad framförallt för våra kunder, men även för närområdet vi bygger i. Genom att bygga hem som vanliga människor har råd med fyller vi ett tomrum på bostadsmarknaden, säger han.

Engagerade kommuner
Avgörande för att kunna skapa bra, hållbara bostadsområden är nära samverkan mellan kommuner och bostadsutvecklare i tidiga skeden. För BoKlok är det positivt att arbeta med kommuner som är engagerade och ambitiösa med en vilja att förändra på ett konstruktivt sätt. Idag kan företaget bidra med erfarenheter från många lyckade projekt runt om i landet.
– Vi samverkar kring fler och fler projekt i eller i anslutning till miljonprogrammen och det är där, i ytterområdena och förorterna, som de största möjligheterna att skapa många bostäder snabbt finns. Vårt koncept skapar förutsättningar för de boende i dessa områden att köpa sin egen nybyggda bostad utan att behöva flytta från området. Det stärker områdena och ger framtidshopp. Vår erfarenhet är att tvärtemot den allmänna uppfattningen trivs människor i miljonprogrammet och vill inte flytta därifrån när de vill ha en annan boendeform eller familjen växer.

Unik prispolicy
Det bärande i BoKlok konceptet är den prispolicy som formulerades för 20 år sedan och som fortfarande gäller. Den utgår från att en ensamstående förskolelärare med barn ska ha råd att bo i ett nybyggt BoKlok-hem.
– Vi är fortfarande ensamma om en tydlig prispolicy där vi har valt att inte maximera vinsten. Det byggs idag framförallt åt de som har hög inkomst, oavsett boendeform. Men behovet är störst hos de med vanliga inkomster. Vill vi lösa bostadskrisen behöver vi bygga fler bostäder som människor har råd att bo i och i områden där de trivs.

Satsar på att skapa mervärde
För att skapa bra bostadsområden behöver man utgå från platsens unika förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att hålla nere kostnaderna. BoKlok har valt att arbeta med standardiserade lösningar och industriella metoder. Det behöver inte vara i konflikt med varandra.
– Vi kan lägga mer energi på området och omlandet istället. Oavsett var du bor är trygghet det allra viktigaste, inte minst i miljonprogramsområdena. Just nu har vi två exjobbare som ska studera hur nyproduktion påverkar de sociala förutsättningarna i ett område. Vi är mycket nyfikna på resultatet.
Andra samhällsutmaningar är olika former av utanförskap. BoKlok har genom sina många genomförda projekt fått en hel del erfarenheter som man nu utvecklar tillsammans med kommuner, företag och lokala eldsjälar.
– Vi har ett spännande projekt i Rosengård där vi arbetar tillsammans med Malmö Stad och Stiftelsen Botildenborg. En del i det är att erbjuda arbetspraktikplatser och även anordna olika kulturella evenemang för att öka kunskapen hos oss internt.

Det hållbara alternativet för de många
BoKloks erfarenheter ger företaget insikt i vad som krävs och vad som fungerar för att skapa bra bostadsområden i andra lägen än A-lägen. Idag driver man projekt med hållbarhetsprofil i Nacka, Upplands Väsby, Göteborg och Malmö och har dialog med flera kommuner.
– Vi har bestämt oss. Vi ska uppfattas som det självklara hållbara alternativet för människor med vanliga inkomster. Hållbarhet är så mycket mer än klimat och miljö. Ekonomisk och social hållbarhet får inte glömmas bort. Idag står vi inför en av vår tids största samhällsutmaningar, nämligen att både tillgodose det skriande bostadsbehovet och att dessutom snabbt skapa permanenta bostäder för nyanlända. Även här arbetar vi med kommunerna för att lösa deras situation. Med rätt hantering kan vi skapa bra förutsättningar för etablering i samhället samtidigt som vi tillgodoser många av både kommunernas och de boendes behov, avslutar Bengt Fardelius.

BoKlok
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Företaget utvecklar och bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. 2016 bygger BoKlok över 1 000 bostäder och har hittills byggt drygt 9 000 bostäder. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till byggnation, försäljning och kundrelationerna efter inflyttning. BoKlok har över 300 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Kontakta oss:
Kundtjänst: 020-26 55 65
Växel: 010-448 00 00
E-post: kontakt@boklok.se
www.boklok.se

www.boklok.se