Digitaliseringen ritar om skolans pedagogiska landskap

Publicerad 24 november 2016
Text: Annika Wihlborg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Digitaliseringen förändrar hela samhället, skolan är inget undantag. Digitala skolplattformar bidrar till att anpassa inlärningen utifrån individens förutsättningar och fördjupar interaktionen mellan elever, lärare och föräldrar.

Tony Mc Carrick, it-strateg på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.
Tony Mc Carrick, it-strateg på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.
Digitalisering förändrar även spelreglerna för skolan, där kombinationen av klassrumsundervisning och lärande stöds av digitala resurser.
– Digitaliseringen förändrar landskapet för lärandet. Elever som har tillgång till internets resurser oberoende av tid, plats och plattform breddar sina möjligheter till inlärning utifrån sina egna villkor. Den lärportal vi använder på samtliga skolnivåer i kommunen innebär att elever kan använda de sinnen de själva föredrar i sin inlärning. Somliga fördrar att lyssna, medan andra föredrar att läsa eller se på film. Om de exempelvis ska skriva en uppsats så kan eleverna även välja om de vill skriva och lämna in en traditionell uppsats, om de vill läsa upp sin uppsats eller spela in den på video. Digitala plattformar underlättar även för elever som behöver extra stöd, säger Tony Mc Carrick, it-strateg på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Främjar interaktion
Han menar att digitala skolplattformar kan främjar elevernas formella och informella lärande och att plattformen kan användas till att knyta ihop olika tjänster, exempelvis talsyntes, uppslagsverk och andra inlärningsresurser som kan användas i olika ämnen.
– Digitaliseringen förändrar även lärarens roll. Via ett digitalt pedagogiskt verktyg kan läraren stötta eleverna under själva processen när de gör sina läxor, snarare än att enbart ge återkoppling när läxorna lämnas in. Interaktionen mellan föräldrar och deras barn och mellan elever främjas också med digitala skolplattformar, säger Tony Mc Carrick.
Samtidigt ställer skolans digitalisering krav på att lärarnas digitala kompetens och förmåga att kombinera traditionell klassrumsundervisning med digitala verktyg ökar. Forskning visar att digitalisering av lärmiljön kan ge förbättrade resultat, men då måste lärarna och skolorna omforma undervisningen. Därför är utbildning och inspiration, med fokus på de pedagogiska frågorna, en viktig del av Botkyrka kommuns satsning.
– En viktig aspekt för att den här typen av verktyg verkligen ska kunna integreras i undervisningen är att det är enkelt för lärare och elever att både logga in och använda tjänsten. Vi har därför valt att använda en plattform för samtliga skolstadier och samlar dessutom alla digitala verktyg i en portal där våra användare har ett inlogg till samtliga tjänster, säger Tony Mc Carrick.