E-hälsoutvecklingen behöver accelerera framöver

Publicerad 24 november 2016
Text: Annika Wihlborg

Peter Graf, vd för vårdbolaget Tiohundra och Jean Luc af Geijerstam, läkare och enhetschef  på E-hälsomyndigheten (Foto: Magnus Glans/Svartpunkt).
Peter Graf, vd för vårdbolaget Tiohundra och Jean Luc af Geijerstam, läkare och enhetschef
på E-hälsomyndigheten (Foto: Magnus Glans/Svartpunkt).
En faktor som driver på e-hälsoutvecklingen är att patienter kräver en ökad delaktighet i vården. Andra drivkrafter är kvalitetsvinster, effektivitetsvinster och ett stärkt partnerskap med patienterna.

För att hälso- och sjukvården ska kunna leverera den vård patienterna efterfrågar även i framtiden krävs att sjukvårdssektorn digitaliseras i samma takt som samhället i övrigt, säger Peter Graf, öron-näsa-halsspecialist och vd för vårdbolaget Tiohundra.
– De i särklass största utmaningarna är att införa nya arbetssätt och att förändra vårdpersonalens attityd till e-hälsosatsningar. Sjukvården baseras idag i stor utsträckning på fysiska läkarbesök, men de kan delvis ersättas med videolänkar. Det spar tid och resurser för såväl patient som läkare. Distansarbete är också en viktig konkurrensfördel för arbetsgivare, säger Peter Graf.
E-hälsolösningar måste också utvecklas enligt en specifik teknisk standard så att information kan flöda mellan samtliga system i vården. Först då kan den fulla potentialen realiseras.
– Ett viktigt första steg är att utbilda hela personalen i nyttan. Så snart de märker hur vardagen förenklas så får man dem på sin sida när man fortsätter införa olika e-hälsolösningar, säger Peter Graf.

Frigöra mer tid
– E-hälsolösningars främsta potential är att frigöra mer tid för läkarna till patientnära arbete. Samtidigt finns tekniska, semantiska, organisatoriska och juridiska barriärer. SKL och regeringen fokuserar på lagar och regler, standarder och enhetliga begrepp. E-hälsomyndigheten arbetar bland annat på grunden för en nationell läkemedelslista. Detta ger en stabil grund för framtiden, säger Jean Luc af Geijerstam, läkare och enhetschef på E-hälsomyndigheten.
Några exempel på lyckade satsningar är journaler tillgängliga via nätet i Uppsala läns landsting, och Region Kronobergs e-hälsolösningar för ambulansen.

Lösa verksamhetens behov
Hans råd till vårdgivare som utvecklar e-hälsotjänster är att utgå från hur de kan lösa verksamhetens behov och att utveckla i team med både it-medarbetare och vårdpersonal.
– Man behöver inte uppfinna hjulet varje gång. Inspireras istället av de framgångsrika e-hälsolösningar som redan finns runtom i landet, säger Jean Luc af Geijerstam.