Presentation

Eslöv växer så att det knakar

Publicerad 24 november 2016

Åsa Simonsson, chef för tillväxtavdelningen i Eslövs kommun.
Åsa Simonsson, chef för tillväxtavdelningen i Eslövs kommun.
Eslöv är en kommun som växer så att det knakar. Åsa Simonsson, chef för tillväxtavdelningen har bråda dagar.
– Här finns en stor framtidstro och stolthet över staden, den känslan vill vi ta med oss in i framtiden. Siktet är inställt på att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i.

Eslöv är en kommun med perfekt läge nära både Lund och Malmö. På senare år har allt fler upptäckt fördelarna med kommunen som stadigt är på väg uppåt i tillväxtsammanhang.
För att möta det ökade intresset och leva upp till redan befintliga medborgares behov och förväntningar pågår ett intensivt arbete inom kommunen.
– Vi arbetar parallellt med flera olika projekt som omfattar både plan- och markexploatering, näringslivsutveckling samt social hållbarhet. Tillväxten är stark, men det är viktigt att det sker i en hållbar takt så att kommunen hinner med att anpassa kommunal service, skola, vägar och omsorg, säger Åsa Simonsson.
Ett stort stadsutvecklingsprojekt handlar om att bygga ihop den östra delen av staden med stadskärnan, ett annat har fokus på centrumutveckling.
– Vi vill att torget och stadskärnan ska vara ansiktet för Eslöv. Vi arbetar intensivt med utvecklingen av centrum och grunden till det arbetet finns i en plan för centrum­utveckling som tagits fram i samarbete mellan fastighetsägare, näringsliv, kommun och allmänhet, berättar Åsa Simonsson. Som ett första steg i utvecklingen kommer vi inom kort att utlysa en arkitekttävling och hoppas på många spännande bidrag kring utvecklingen av torget.

Bäst i Skåne
Social hållbarhet är en annan viktig del av arbetet.
– Vi är stolta över vårt sociala investeringsprogram som förvaltningarna kan söka pengar ur för att testa nya, innovativa grepp inom det sociala området. Ett exempel är ”Fritidsbanken”, en utlåningsverksamhet i kommunen där vem som helst kan låna idrotts- och fritidsutrustning gratis.
Kommunen ligger även i startgroparna för att starta arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Detta arbete kommer att ledas och drivas av ungdomarna själv.
– Syftet är dels att ungdomarna ska bli mer delaktiga i den kommunala verksamheten, dels att vi ska uppmärksammas på hur Eslöv kan göras mer attraktivt för våra unga. Vi har även särskilda program för bland annat internationalisering, nyföretagande och näringslivsutveckling.
Om mindre än tio år ska alla projekt, program och handlingsplaner ha resulterat i att Eslöv är Skånes bästa kommun att bo och verka i.
– Vi har redan kommit en bra bit på väg och senast 2025 har vi nått vårt mål, det är jag helt övertygad om, fastslår Åsa Simonsson.

Eslövs kommun
Eslöv är en populär bostadsort med cirka 33 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

Eslövs kommun
241 80 Eslöv
Tel: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
www.eslov.se

www.eslov.se