”Ett bra företagsklimat gynnar hela samhället”

Publicerad 24 november 2016
Text: Anette Bodinger

Katarina Kämpe, kommundirektör i Sollentuna kommun (Foto: Erja Lempinen), Henrik Thunes, kommunstyrelsen ordförande i Sollentuna kommun (Foto: Erja Lempinen) och Camilla Hermelin, grundare och styrelseordförande, Karriärkonsulten.
Katarina Kämpe, kommundirektör i Sollentuna kommun (Foto: Erja Lempinen), Henrik Thunes, kommunstyrelsen ordförande i Sollentuna kommun (Foto: Erja Lempinen) och Camilla Hermelin, grundare och styrelseordförande, Karriärkonsulten.
– Sollentuna kommun månar om sina företagare och är lyhörda för deras behov. Kommunen är också bra på att skapa samverkan mellan olika aktörer, som företagare känner man sig som en viktig del av samhället, säger Camilla Hermelin, styrelseordförande för Karriärkonsulten.

Sollentuna har för andra året i rad nått en hedrande andraplats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat bland Sveriges kommuner. Bakom framgångarna finns driftiga invånare som vågar satsa på att förverkliga sina idéer, och inte minst en bra plattform att utgå ifrån.
– Vi har jobbat länge och målmedvetet med att skapa ett bra företagarklimat i kommunen. Det har resulterat i en strategi där vi pekat ut de områden som både vi och företagen tycker är viktiga att arbeta med, berättar Katarina Kämpe, kommundirektör.
För att säkerställa att teorierna har bäring har kommunen en ständigt pågående dialog med företagen.
– Viktiga grundstenar i att skapa ett bra företagsklimat är att ha en god service, till exempel i form av enkla förfaranden när det gäller bygglov och tillstånd av olika slag. För att få det att fungera måste man jobba även med den interna organisationen, säger Katarina Kämpe.
För att säkerställa en god service har kommunens chefer, handläggare och politiker som möter företagen i sitt arbete gått SKL:s kurs ”Förenkla helt enkelt”, som syftar till att förbättra företagskontakten.

Mycket stöd
Camilla Hermelin grundade företaget Karriärkonsulten i Sollentuna för sex år sedan. Affärsidén är att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden att få ett arbete eller börja studera. Sedan dess har det hänt en hel del. Verksamheten har idag tolv anställda, och uppmärksammats av kommunen som Årets Nyföretagare 2014.
Hon säger att mycket tack vare det goda samarbetet med kommunen, Arbetsförmedlingen och andra företagare kommer nästan alla av Karriärkonsultens adepter snabbt ut i jobb, vilket är en vinstaffär för alla inblandade.
– Vi har idag kontor både i Sollentuna och Kista och får idag ut åtta av tio arbetssökande i jobb, det är vi förstås mycket stolta över, säger Camilla Hermelin.
På frågan om hon kan rekommendera andra som är i färd med att förverkliga sina affärsidéer att starta i Sollentuna är svaret ett tveklöst ”ja”.
– Absolut, det finns många skäl till att starta här. Det finns mycket stöd och hjälp, till exempel manualer för olika processer som syftar till att förenkla olika förfaranden för företagare. Man kan också få hjälp med att skapa nätverk, kontakter är extremt viktigt för att lyckas med sitt företagande. Jag upplever också att det finns en stor vilja att verkligen lyssna på företagare och deras behov. Kommunen är även bra på att samla olika aktörer för att skapa samverkan och på att visa att vi är viktiga både för kommunen och samhället i stort. Som företagare i Sollentuna känner man sig som en del av något större.

Alla gynnas
Henrik Thunes, kommunstyrelsen ordförande, menar att det finns många skäl till att erbjuda ett bra näringslivsklimat.
– Det är inte bara för näringslivets skull, om det går bra för företagen skapar de tillväxt vilket leder till arbetstillfällen och fler som betalar skatt. Större skatteintäkter till kommunen gör i sin tur att vi kan lägga mer pengar på vår välfärd. Alla tjänar på ett bra företagsklimat.
Att så många nya företag startas i Sollentuna har dels med det goda företagsklimatet att göra, dels med goda kommunikationer och ett extremt bra geografiskt läge. Inom kommungränsen finns inte mindre än fem pendeltågsstationer.
– Vi har även E4:an som går tvärs igenom kommunen och det är nära både till Arlanda och Stockholm City. De goda kommunikationerna bidrar till att företagen har lätt att rekrytera kompetent arbetskraft från hela norra Storstockholm, konstaterar Henrik Thunes.

Siktar framåt
Sollentuna har kommit tvåa i Svenskt Näringslivs ranking två år i rad, det är inte långt till förstaplatsen och Henrik Thunes ser det som en sporre till att jobba ännu hårdare på att utveckla företagsklimatet i kommunen.
– Om fem år är vi definitivt Sveriges bästa företagskommun. Då har vi ännu fler nya små och medelstora företag som växer i kommunen.
Katarina Kämpe nickar instämmande.
– Då om inte förr har vi definitivt nått förstaplatsen och har då också ett ännu större nyföretagande i kommunen där de som vill starta eget får hjälp med att sätta igång och lyckas med sin strävan.