Presentation

Framtidens e-Hälsa med TakeCare

Publicerad 24 november 2016

Daniel Zandian, programansvarig för upphandlingsarbete och Göran Nilsson, produktchef för TakeCare på CGM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Daniel Zandian, programansvarig för upphandlingsarbete och Göran Nilsson, produktchef för TakeCare på CGM. Foto: Gonzalo Irigoyen
TakeCare är ett marknadsledande system för såväl primärvård som sjukhus och är idag det enda systemet på den svenska marknaden som uppfyller patientdatalagen till punkt och pricka.

CompuGroup Medical (CGM) är en internationell koncern som använder it för att skapa ökad delaktighet och säkerhet hos välfärdsaktörers verksamheter.
– Vår mjukvara och våra relaterade tjänster förbättrar effektiviteten, reducerar kostnaderna, minskar risken för misstag och höjer kvaliteten på välfärdstjänsterna. Vi erbjuder dessutom marknadens mest heltäckande lösningar, med full spårbarhet och stöd för vårdens processer, säger Göran Nilsson, produktchef för TakeCare på CGM.

Över 3,5 miljoner journaler
Företagets flaggskepp, TakeCare, är ett vårdinformationssystem som sätter patienten i centrum och skapar förutsättningar för vårdgivaren att ge bästa möjliga vård. Det började utvecklas redan 1994 i samverkan med dåvarande Huddinge sjukhus och har sedan gradvis utvecklats vad gäller såväl funktioner som användare. Idag används TakeCare av nästintill alla sjukhus i Stockholms län och av en stor mängd privata aktörer.
– Idag är system som TakeCare essentiella verktyg inom vården. Därför är det av största vikt att kunna erbjuda användarvänliga, pålitliga lösningar med snabba svarstider. TakeCare har en svarstid på under en sekund på 99,9 procent av alla anrop trots att vi har över 3,5 miljoner patientjournaler och 45 000 användare. Systemet är mycket driftsäkert och vi har inte haft ett driftstopp som orsakats av fel i TakeCare, säger Daniel Zandian, programansvarig för företagets upphandlingsarbete.

Oöverträffad kapacitet
TakeCare är det enda systemet idag som bevisligen har den kapacitet och skalbarhet som behövs för att kunna vara en regiontäckande lösning. Det går att integrera med i stort sett alla existerande vårdsystem och det vidareutvecklas i nära samarbete med användarna.
– Behoven ändras och kraven utvecklas, så ingenting står någonsin stilla. Just integration satsar vi hårt på, inte minst när det gäller att ansluta till den nationella tjänsteplattformen. Det talas ofta om att systemen inte pratar med varandra. Vi menar att tekniken finns och fungerar redan idag, men frågan måste drivas av den som äger informationen. Det finns fortfarande massiva vinster att göra på att vidareutveckla e-hälsan och vi tycker att det är en fantastisk möjlighet som vi ser fram emot att vara drivande kring, avslutar de.

CompuGroup Medical Sweden
CGM är ett världsledande globalt e-Hälsobolag. Med en kundbas på ca 400 000 kunder arbetar bolaget med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 40 länder. CGM har 4 200 kvalificerade medarbetare som arbetar på kontor i 19 länder för att erbjuda de bästa lösningarna inom e-Hälsa.

CompuGroup Medical Sweden AB
Box 1841
751 48 Uppsala.
Tel: 018-470 26 00
info.se@cgm.com
www.cgm.com/se

www.cgm.com/se