Presentation

Haparanda – en tillväxtkommun med gränsöverskridande möjligheter

Publicerad 24 november 2016

Peter Juntti, tillväxtchef, Lena Ekh, kommunchef och Peter Waara (S), kommunalråd i Haparanda. Foto: Bob Olovsson
Peter Juntti, tillväxtchef, Lena Ekh, kommunchef och Peter Waara (S), kommunalråd i Haparanda. Foto: Bob Olovsson
Haparanda sjuder av liv och rörelse. Tillsammans med gränsstaden Torneå i finska Lappland satsar Haparanda på att bli ett internationellt centrum mitt i Barentsregionen, en samarbetsregion med nära sex miljoner invånare.

Haparanda är Sveriges östligaste tätort, belägen där Torne älv mynnar ut i Bottenviken. Med sitt läge, mellan Sverige och Finland, bildar Haparanda och Torneå en gränsöverskridande tvillingstad, HaparandaTornio. Det är ett geografiskt område som utvecklats till en av norra Europas främsta besöks- och gränshandelsplatser.
– Varje år passerar cirka 14 miljoner människor och drygt fem miljoner fordon gränsen mellan städerna i Sverige och Finland. Här finns unika förutsättningar för en dynamisk företagsamhet, säger Peter Juntti, tillväxtchef i Haparanda kommun.
Barentsregionen är en av Europas i särklass största energi- och naturresursregioner. Här finns till exempel fisk, skog, mineraler, olja och gas. Men även viktiga förädlings- och verkstadsindustrier samt framstående tekniska universitet, forskningsinstitut och vetenskapliga centrum.

Tillväxtkomet
Haparanda är i Sverigetoppen när det gäller kommuner med högst handelsindex. De senaste åren har indexet ökat från 200 till 314. Handelsindex är relationen mellan butikernas omsättning och vad invånarna konsumerar. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad invånarna konsumerar.
– Vi står för hela 12 procent av detaljhandelns omsättning i Norrbotten, säger Peter Waara (S), kommunalråd i Haparanda.
I somras beviljade Haparanda kommun byggstart för Barents center, en galleria med ett cirka 65 000 kvadratmeter stort handelsområde som vävs ihop med en arena, en skola, ett innovationscenter och ett hotell.
Den bild som ofta tecknas i media av Haparanda som en tärande och bidragsbehövande kommun i norr, är både ignorant och tendentiös, menar han. Tar man del av fakta så inser man snabbt att Haparanda är en tillväxtort belägen centralt i Barentsregionen, med alla de möjligheter som läget innebär.
– Inom en 25 mils radie når man en halv miljon invånare, utvidgar man radien till 50 mil så når man ytterligare en miljon invånare. I hela Barentsregionen bor cirka sex miljoner invånare, det är en marknad med enorma möjligheter, säger Peter Waara.

Tänka utanför boxen
– Haparanda är en logistisk nod i norr som lockar företag och investerare, inte minst från Finland, säger Peter Juntti.
En av många entreprenörer som tidigt insåg tillväxtpotentialen var Ingvar Kamprad. För cirka 10 år sedan etablerade han Ikea i Haparanda och idag är varuhuset, med sina 1,5 miljoner besökare om året, företagets största efter Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ett annat tillväxtföretag är Outinens Potatis som 2007 etablerade en fabrik i Haparanda. Knappt tio år senare satsar företaget på ytterligare expansion, vilket innebär nya jobb till kommunen.
– Det är bara fantasin som sätter gränserna. Potentialen är enorm och det är ett starkt skäl till att företag hämtar inspiration och etablerar sig här. En annan faktor är att vi vet hur marknaden ser ut, vi kan språken och vi förstår de kulturella skillnaderna, säger Peter Juntti.

Kämparanda
Lena Ekh är kommunchefen som lämnade Luleå för två år sedan för att arbeta i Haparanda.
– Man värnar om varandra och det finns en kämparanda här som jag inte upplevt någon annanstans i Sverige. Kommunen satsar på att människor ska trivas och vi har en spännande vision för framtiden.
Närheten till Finland innebär också tillgång till en större arbetsmarknad.
– Vi söker ständigt välutbildad arbetskraft och kan erbjuda spännande jobb för till exempel socionomer, lärare, sjuksköterskor och andra akademiker.
I undersökningen ”Sveriges bästa miljökommun” har satsningen på olika hållbarhetsfrågor positionerat Haparanda som bäst i Norrbotten och årets klättrare i Sverige. Det görs även ambitiösa satsningar på skolan. När Sveriges kommuner och landsting presenterade sin årliga ranking för grundskolan placerade sig Haparanda på plats 43 av 290 kommuner.
– Vi har också en fantastisk barnomsorg i kommunen. Den är gratis och alla barn är garanterade en plats. Här finns även en gynnsam bostadsmarknad som innebär att du kan bygga ditt drömhus för en bråkdel av vad det kostar i många storstäder. Närheten till kultur, natur och en rik mångfald är också starka skäl till varför Haparanda växer som stad och geografisk plats, säger Lena Ekh.

Haparanda kommun
Provincia Bothniensis är namnet på Haparanda och Torneås samarbetsorgan. Det bildades 1987. Uppgiften är att utveckla, fördjupa och utvidga samarbetet mellan städerna, men också i samarbete med andra aktörer, såväl i Sverige och Finland som internationellt. Förtroendevalda från båda sidor av gränsen sitter i en gemensam ”regering” för att tillsammans skapa ett internationellt centrum i Barents­regionen.
www.haparanda.se

www.haparanda.se