Presentation

IST levererar skoladministrativt system till sex kommuner

Publicerad 24 november 2016

Foto: IST
Foto: IST
IST, Nordens största leverantör av IT-lösningar för förskola och skola, har vunnit en unik upphandling där sex kommuner samverkar kring en ny lösning för skoladministration. Kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har slutit ett gemensamt avtal med IST via sitt kommunalförbund ITSAM. Den gemensamma upphandlingen är först i sitt slag i Sverige och ger såväl ekonomiska som samarbetsmässiga fördelar för kommunerna.

De sex kommunerna är alla kunder till IST, men valde att genomföra en gemensam upphandling eftersom de insåg att det kunde finnas stort värde i att ha en och samma skoladministrativa lösning istället för flera olika uppsättningar system. Genom att använda samma lösning i sex kommuner ökar möjligheterna till effektivisering och att kunna hjälpa varandra över kommungränserna.
– Varje kommun har haft en representant i styrgruppen som gemensamt arbetat fram behovsanalys och kravspecifikation med fokus på funktion och behov snarare än system. Det har varit ett mycket framgångsrikt koncept, säger Henrik Röste, strateg på kommunalförbundet ITSAM.
Arbetet inom projektet har skett i nära samarbete mellan IST och ITSAM. Mötena har varit många och täta, dialogen rak och uppriktig. Det kommunerna via ITSAM efterfrågade stämde mycket väl överens med IST:s erbjudanden och tidplan för införandet.
För kommunerna var det en trygghet att ITSAM:s expert på IT-upphandlingar ansvarade för upphandlingsprocessen.
– Vi valde IST eftersom de kunde presentera en attraktiv och användarvänlig lösning som baseras på ett portaltänk för samtliga skolnivåer. IST kunde lösa de utmaningar vi presenterade och dialogen med IST fungerade jättebra redan från start. IST:s kundsupport ger verkligen kommunerna det stöd de behöver och våra kontaktpersoner på IST finns alltid tillgängliga för oss, säger Henrik Röste.

Problemlösande förmåga
Den gemensamma upphandlingen och systemleveransen karakteriseras av en stark samarbetsvilja och en ambition av att få saker och ting att fungera. Henrik Röste uppskattar särskilt IST:s utpräglade problemlösande förmåga och tydliga kommunikation.
– IST är verkligen på tårna för vår skull, de är måna om att tillgodose kommunernas behov och att säkerställa att implementeringen av systemen verkligen flyter på bra. En framgångsfaktor i den här satsningen är att vi arbetar utifrån en struktur med tydliga roller för samtliga inblandade, säger Henrik Röste.
Via ITSAM upphandlade de sex kommunerna en helhetslösning, som inkluderar administrativa system från förskola till vuxenutbildning. De upphandlade en molnbaserad lösning som minimerar administrationstiden.
Kommunerna har tillsammans formulerat en kravspecifikation och valde IST eftersom de var den leverantör som bäst kunde tillmötesgå kraven.

Effektiviserar administrationen
En av IST:s främsta framgångsfaktorer är en nära kundsamverkan. Samtliga IT-lösningar och tjänster utvecklas i nära samråd med lärare och skolledare. Referensgrupper som träffas regelbundet, möjlighet till webbinars och utbildningar samt även användarträffar och kollegium då användarna bjuds in för att ta del av senaste nytt från IST är viktiga inslag i produktutvecklingsprocessen. På IST finns ett brett spektrum av konsulter. Många är specialiserade på olika skolformer med spetskompetens i att planera skolåret, implementera frånvarohanteringen i kommunernas IT-system eller schemahantering. Många av IST:s konsulter kombinerar teknisk kompetens med erfarenheter från skolans värld.
– Målet med våra IST-lösningar är att alla, administratörer, skolledare, lärare och förskolelärare ska kunna fokusera på det som är viktigast. Mer tid till eleverna och lärandet. Att helt enkelt göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar inom skolan säger Björn Andersson, vd på IST.
– Vi är övertygade om att den här typen av samverkansupphandlingar kommer att öka framöver. De medför många fördelar för de involverade kommunerna, inte minst eftersom de fick ta del av ITSAM:s specialistkompetens inom IT-upphandling, säger Camilla Gustavsson, produktägare för IST i Sverige.

IST
IST som grundades 1985, har stått sida vid sida med skolan i mer än 30 år. IST levererar IT-lösningar och tjänster för förskola till vuxenutbildning. Med smartare lösningar arbetar IST för att realisera sin vision att alla har rätt till en bra skola. Huvudkontoret finns i Växjö, med ytterligare kontor i Stockholm, Oslo och Roskilde. Man har 270 anställda varav ungefär hälften har en bakgrund inom skola/pedagogik.
www.ist.com

www.ist.com