Presentation

KFS och PACTA vill skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation

Publicerad 24 november 2016

Monica Ericsson, vd för KFS (Foto: Anna Molander) och Markus Gustafsson, vd för PACTA (Foto: kickifotograf.se).
Monica Ericsson, vd för KFS (Foto: Anna Molander) och Markus Gustafsson, vd för PACTA (Foto: kickifotograf.se).
KFS och PACTA, Sveriges största arbetsgivarorganisationer för samhällsnyttiga bolag, vill tillsammans bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation som säkrar framtida stabilitet, medlemsinflytande och hållbarhet. Tillsammans blir KFS och PACTA en kraftfullare röst för affärsmässigt samhällsnyttiga bolag.

– Vi genomför samtal och för en aktiv dialog med våra medlemsföretag under hösten. Först därefter är det upp till medlemmarna att besluta om KFS ska bilda en ny organisation tillsammans med PACTA. Det är viktigt för oss att medlemsföretagen har kunskap om och känner sig trygga med vad förändringen innebär innan vi kan gå till omröstning, säger KFS vd Monica Ericsson.
En sammanslagning av KFS och PACTA resulterar i en arbetsgivarorganisation med bas i affärsmässig samhällsnytta. KFS har de senaste åren haft en svag tillväxt, med ett stagnerat medlemsinflöde. En sammanslagning av KFS och PACTA innebär att trygga en samlad arbetsgivarorganisations framtid, en starkare organisation med mer resurser och en tydligare röst mot omvärlden. Den nya gemensamma organisationen ska karakteriseras av en hög medlemsnöjdhet, medlemsinflytande och affärsmässig samhällsnytta. Dessa kärnvärden utgör nya organisationens identitet.

Långsiktigt stabil organisation
KFS och PACTA kan tillsammans bilda en stark arbetsgivarorganisation som samlar merparten av alla affärsmässigt samhällsnyttiga företag i landet. En långsiktigt stabil organisation kan snabbare anpassa sig till medlemsföretagens föränderliga krav. Redan för åtta år sedan var en sammanslagning av de båda organisationerna aktuell. Försöket att bilda en gemensam organisation misslyckades den gången, bland annat eftersom samarbetsformen inte i tillräcklig omfattning baserades på jämlika villkor mellan de båda organisationerna.
– Den här gången har vi betydligt bättre förutsättningar att lyckas. Den samarbetsform vi utvecklat baseras på en nära dialog och en sammanslagning som tar fasta på att stärka de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft i deras viktiga samhällsuppgift, säger Markus Gustafsson, vd för PACTA.

Ännu starkare medlemsnytta
KFS och PACTA har till stora delar medlemsföretag från samma branscher. KFS har dock fler energi- och infrastrukturrelaterade bolag som medlemmar, medan fler vård- och omsorgsrelaterade bolag finns bland PACTAs medlemmar. En ny gemensam organisation bidrar till att sluta gapen mellan branscherna. För medlemsföretagen innebär det ökade möjligheter till samverkan och nätverkande med fler samhällsnyttiga bolag. Samtidigt ökar förutsättningarna för att driva frågor som berör och stärker samtliga samhällsnyttiga bolag på en nationell nivå.
– En kraftfullare organisation innebär också en förstärkning av medlemsservicen. Den nya organisationen kommer att bestå av ännu fler kompetenta rådgivare som erbjuder personlig service och skapar medlemsnytta. Medlemsinflytandet kommer att stå i fokus, genom att medlemsföretagen styr servicen och verksamhetsinriktningen i den egna arbetsgivarorganisationen, säger Markus Gustafsson.

Nyfikenhet till nya organisationen
– Den dialog vi hittills fört med medlemsföretagen tyder på en nyfiken och utforskande inställning kring en tänkt ny organisation. Många positiva röster hörs samtidigt som en del farhågor finns. För en del medlemmar är den största rädslan att släppa en liten del av KFS självständighet och därmed komma närmare ett politiskt inflytande. Andra medlemmar lyfter det som stora möjligheter att nå fram med sina frågor, säger Monica Ericsson.
Den framtida arbetsgivarorganisation som PACTA och KFS vill bilda ska karakteriseras av en hög personlig och professionell servicenivå, en genomgående hög grad av medlemsinflytande samt en strävan efter att stärka medlemsföretagens position på olika sätt, bland annat genom att dela ut pris till medlemsföretag som utmärker sig vad gäller hållbar samhällsnytta.

KFS
KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemmar i deras vardag. Vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor och bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 15 branscher.
www.kfs.net

www.kfs.net
Pacta
Pacta har idag drygt 640 medlemmar med drygt 55 000 medarbetare. Pacta har exklusiv rätt att teckna kommunala avtal för alla sina medlemmar. Pacta förhandlar, företräder och agerar. Vi utvecklar tillsammans med våra medlemmar arbetsgivarrollen.
www.pacta.se

www.pacta.se