Presentation

Kundbehovet styr våra lösningar

Publicerad 24 november 2016

Piotr Gorski, marknadschef 21st Century Mobile.
Piotr Gorski, marknadschef 21st Century Mobile.
– Digitalisering är en viktig nyckel till att kunna möta framtidens behov inom vård och omsorg. Tekniken i sig skapar inte något värde, tjänster måste utvecklas i dialog med kunderna och det är här som vi kommer in i bilden, säger Piotr Gorski, marknadschef 21st Century Mobile.

21st Century Mobile är en av Sveriges ledande aktörer för intelligenta och säkra tjänster för hantering av mobil kommunikation.
–Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla lösningar som ger bäst effekt för de tjänster som våra kunder vill digitalisera, säger Piotr Gorski.

Forskning och patientsäkerhet
Ett resultat av det arbetet är CQ, Circadian Questions, en mobiltjänst som gör det möjligt att ställa strukturerade frågor till många personer via mobilen och få strukturerade svar direkt till en databas.
– CQ lämpar sig utmärkt för till exempel medicinsk forskning, vårdbehandlingar och datainsamling från en eller flera personer. Allt som behövs är att respondenten har en mobiltelefon.
Ett flertal studier har gjorts med CQ, på Universitetssjukhuset i Linköping används CQ bland annat till att utvärdera patienters återhämtning efter operation. Uppföljningen sköts på distans via en mobil applikation som patienten laddar ner till sin egen mobiltelefon.

Gör tvärtom
En annan innovativ tjänst från 21st Century Mobile är E-hälsodagboken.
– Att redogöra för sitt hälsotillstånd och eventuella förändringar för sin läkare kan vara svårt om det gått lång tid mellan besöken. Genom att komplettera behandlingen med vår E-hälsodagbok, där patienten redogör för sin vardagshälsa över tid, ges vårdgivaren bättre underlag för uppföljningar och åtgärder. Den används bland annat av terapeuter som ett verktyg vid behandling av personer med alkoholproblem. Tyvärr utgår många av dagens digitala verktyg från vården, vi gör tvärtom och skapar verktyg som utgår ifrån patienten, säger Piotr Gorski.

Nå många snabbt och säkert
21st Century Mobile erbjuder även IIM, Incident Information Manager, Sveriges främsta tjänst för att snabbt informera om planerade och oplanerade störningar och avbrott.
– IIM har använts inom elbranschen sedan 2001 och är en väl beprövad tjänst. Samma koncept används idag även för samhällsviktig information i offentlig sektor.
Fördelen är att man kan nå många väldigt snabbt, och i den kanal som mottagaren själv har valt som sin preferens för den här typen av information, säger Piotr Gorski.
Liksom 21st Century Mobiles övriga tjänster har IIM utvecklats i nära dialog med kunderna.
– Samverkan har varit vårt framgångsrecept sedan start och vi är fast beslutna att fortsätta på den inslagna vägen, att i samverkan utveckla både befintliga och helt nya samhällsnyttiga mobila tjänster, fastslår Piotr Gorski.

21st Century Mobile
21st Century Mobile AB (publ) är leverantör av säkra mobila och digitala kommunikationslösningar. Företagets tjänster finns inom områdena påminnelser, datainsamling, betalning och samhällsinformation.
21st Century Mobile riktar sig till kunder som ställer höga krav på leveranssäkerhet och skydd av data.

21st Century Mobile AB
Kungsgatan 48
111 35 Stockholm
Tel: 08-21 21 55
www.21st.se

www.21st.se