Presentation

Kuststad 2025 formar framtidens Trelleborg

Publicerad 24 november 2016

Bakom kommundirektör Fredrik Geijer och projektledare Charlotte Lindström syns Trelleborgs hamn och en bit av stadskärnan som ingår i Kuststad 2025. Foto: Ove Hed
Bakom kommundirektör Fredrik Geijer och projektledare Charlotte Lindström syns Trelleborgs hamn och en bit av stadskärnan som ingår i Kuststad 2025. Foto: Ove Hed
– Projektet Kuststad 2025 innebär att Trelleborg går från att vara en utpräglad industristad med stor hamnverksamhet till att bli en modern kommun i morgondagens IT-samhälle där livskvalitet står i fokus, säger Fredrik Geijer, kommundirektör.

Trelleborgs hamn flyttar en kilometer österut vilket ger unika möjligheter för modern stadsutveckling. Under samlingsnamnet Kuststad 2025 pågår en rad olika projekt som banar väg för den mest omfattande förändringen av Trelleborg i modern tid. Förutom att utveckla hamnen och bygga upp ett toppmodernt truck- och logistikcentrum ska stadskärnan utvidgas och en helt ny stadsdel byggas på det gamla hamnområdet.
– Visionen är att skapa en god utveckling för Trelleborg och öka inflyttningen vilket ger ett bättre underlag för service och handel. Projektet syftar även till att ett logistikcenter utvecklas som kan erbjuda kunskapsintensiva tjänster och bli ett nav för hamnverksamhet i södra Sverige, säger Charlotte Lindström, projektledare Kuststad 2025.
En viktig del av Kuststad 2025 är bygget av Sjöstaden. På det forna hamnområdet ska den nya stadsdelen med bostäder och verksamhetslokaler knytas ihop med den gamla stadskärnan via strandpromenader och hav.
– I Trelleborg finns den lilla stadens kvaliteter i kombination med hög tillgänglighet till större städer och därmed en stor arbetsmarknad. För att locka fler invånare till kommunen krävs attraktiva boendeformer och havsutsikt är kanske den i särklass mest attraktiva egenskapen för ett boende. Kommunens befolkningsmål är att Trelleborgs invånarantal ska öka till 50 000 invånare till år 2028, Kuststad 2025 ska bidra till det målet, säger Fredrik Geijer.

Bred enighet
Bakom beslutet att omvandla Trelleborg till en modern framtidsstad finns en bred politisk enighet.
– Arbetet med Kuststad 2025 är i gång. Målet är att vi om nio år ska ha en ringled, en ny östlig infart till hamnen och ett nytt truck- och logistikcenter på plats. Då har även den nya staden börjat byggas. Det som också har hänt är att den nuvarande genomfartvägen avlastats från all tung trafik och omvandlats till en trevlig stadsboulevard, fastslår Charlotte Lindström.
Fredrik Geijer påpekar att Kuststad 2025 kommer att stärka Trelleborgs roll som regional kärna i Skåne.
– Flerkärnigheten i Skåne utgörs av orter i olika storlek och med olika roller som tillsammans skapar en stark helhet. Med Kuststad 2025 lägger vi en viktig pusselbit till det samarbetet.

Trelleborgs kommun
Kuststad 2025 innebär en möjlighet för Trelleborgs kommun att fördjupa samarbetet med näringslivet. Stadsomvandlingsprojektet skapar förutsättningar för nya etableringar då kommunen kan erbjuda ett attraktivt läge med närhet till kollektivtrafik, järnvägsnät och landets näst största hamn.
www.trelleborg.se

www.trelleborg.sesw_tentea_beneficiaries_rgb