Presentation

Läkemedelsautomaten gör att vi kan använda fler händer där de behövs

Publicerad 24 november 2016

Evondos installerat hos brukaren Eldbjörg som säger: ”Jag är positiv till att prova denna apparaten”.
Evondos installerat hos brukaren Eldbjörg som säger: ”Jag är positiv till att prova denna apparaten”.
Arvika har sedan en tid tillbaka Läkemedelsautomaten inom kommunens äldreomsorg, en automat som med hjälp av modern välfärdsteknologi påminner användaren om att ta sin medicin och doserar ut rätt mängd vid rätt tillfälle.

Läkemedelsautomaten är en konkret välfärdsteknologisk produkt som är utvecklad av det finska bolaget Evondos. Automaten används redan i ett antal kommuner med mycket gott resultat. I Arvika görs en studie inom ramen för det regionala EU-projektet Support Quality of Life, ett samarbete mellan olika kommuner i Värmland och Norge.
– Vi har i dagsläget tre automater ute hos användare, totalt ska nio automater placeras ut. Utvärdering kommer att ske löpande, men vi har redan nu fått indikationer på att våra användare är väldigt nöjda med nyordningen, säger Elisabeth Lejroth, sjuksköterska och projektledare för Arvikas del i studien.
Läkemedelsautomaten laddas med dosrullar med medicin. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind genom ljud- och ljussignaler. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram. Om dosen inte tas inom en viss tid, trots flera påminnelser, larmar automaten till en i förväg utsedd kontaktperson.
– Läkemedelsautomaten ger en ökad självständighet för brukaren. Många tror att alla äldre vill ha hemtjänst, men allt fler föredrar att klara sig själva. Med hjälp av Läkemedelsautomaten får de som vill en större frihet, säger Elisabeth Lejroth.
Andra fördelar med automaten är säkrare läkemedelshantering, vilket ger förskrivna mediciner möjlighet att ge önskvärd effekt.
– Automaten frigör även tid och resurser så att vi kan använda händer där händer bäst behövs, fastslår Elisabeth Lejroth.

Ökad livskvalitet
Susanna Eriksson, projektledare på Evondos, är inne på samma linje.
– Att avhjälpa resursbrist och öka brukarnas hälsa och livskvalitet är en utmaning för dagens vård och omsorg. Läkemedelsautomaten är en viktig pusselbit i det arbetet och inom eHälsa i stort.
I Alvesta har man under nio månader haft automater i både boenden och hemma hos brukare. Nästa steg är nu att inkludera alla vårdområden inom kommunen som kräver regelbunden medicinering.
– Det kan vara svårt att i förväg inse alla positiva effekter som följer med en välfärdteknologisk lösning av det här slaget. Läkemedelsautomaten medför en kundnytta som ger positiva effekter för såväl organisation som vårdtagare och samhället i stort, fastslår Susanna Eriksson.

Evondos
Evondos är ett serviceföretag inom hälso- och sjukvård. Företaget har utvecklat AutoDos® ett koncept där det ingår en läkemedelsautomat som underlättar vardagen för personer med långtidsmedicinering. Med AutoDos® får personer med långtidsmedicinering rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos – helt automatiskt. Tjänsten ökar vårdföljsamheten och patientsäkerheten, samt medför avsevärda direkta kostnadsbesparingar och kvalitetsfördelar för hälso- och sjukvården.

Evondos AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tel: 070-338 73 42
www.evondos.se

evondosfin_logo_with_green