Många fördelar med övergången från analoga till digitala trygghetslarm

Publicerad 24 november 2016
Text: Annika Wihlborg

Peter Svensk, Doro Care Business Director och Conny Callin, marknadschef på SKL Kommentus.
Peter Svensk, Doro Care Business Director och Conny Callin, marknadschef på SKL Kommentus.
Övergången från analoga till digitala trygghetslarm pågår för fullt, och numera är drygt hälften av de 200 000 trygghetslarm som finns i Sverige digitala. Trots att övergången inleddes redan 2011 har många svenska kommuner fortfarande inte tagit steget och moderniserat sina trygghetslarm.

Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och gör det även möjligt att erbjuda användaren tillgång till andra nyttiga tjänster. Med digitala trygghetslarm ökar tillförlitligheten och därmed även tryggheten för användare, personal och anhöriga.
– Teknikskiftet går för långsamt, det är viktigt att fler kommuner tar tag i frågan och introducerar digitala trygghetslarm. De digitala trygghetslarmen erbjuder helt andra möjligheter till funktionsövervakning, vilket innebär att man kan garantera dess funktion. Vår förhoppning är att SKL:s ramavtal ska påskynda teknikskiftet i landets kommuner, säger Peter Svensk, Doro Care Business Director.

Förbered medarbetarna inför skiftet
Med digitala trygghetslarm kan kommuner minska antalet servicebesök och samtidigt garantera brukare en hög trygghetsnivå.
– Det är viktigt att förbereda kommunens medarbetare i samband med den här typen av teknikskifte. Det är också angeläget att frågan om övergången till digitala trygghetslarm ständigt finns på agendan hos kommuner runtom i landet. Här har kommunernas inköpscentral ett viktigt ansvar i att förmå fler kommuner att genomgå det här nödvändiga teknikskiftet, säger Peter Svensk.
– En utmaning för kommuner i samband med övergången är att få till en välfungerande samverkan mellan it-avdelningen, upphandlingsenheten och de medarbetare som hanterar inkommande trygghetslarm. En samverkan mellan dessa tre parter är nödvändig för att implementeringen ska bli långsiktigt framgångsrik och för att säkerställa att kommunen verkligen får de tjänster och den funktionalitet de behöver, säger Conny Callin, marknadschef på SKL Kommentus.
– En av de främsta fördelarna med de digitala trygghetslarmen är att samtliga leverantörer baserar sina lösningar på samma kommunikationsprotokoll. Det ger kommunerna betydligt större frihet att själva välja leverantör. Med de analoga trygghetslarmen var de ofta bundna till en specifik leverantörs tekniska lösning, men i framtiden får kommunerna alltså betydligt bättre möjligheter att byta leverantör, säger Conny Callin.