Presentation

Molnet en enkel väg framåt för skolan

Publicerad 24 november 2016

Andreas Eng, grundare och ägare av Eventful.
Andreas Eng, grundare och ägare av Eventful.
Eventful är en av Microsofts mest framstående partner inom digitalisering i Sverige och tillsammans med Altitude 365 stöttar företaget kommuner som vill flytta över sin digitala verksamhet till molnet.

Inom ramarna för projektet Kommunlyftet satsar Eventful tillsammans med partnern Altitude 365 på att bistå kommuner som vill flytta till Microsofts molntjänst Office 365. Anledningarna att flytta är flera; inte nog med att kommunerna och skolorna sparar pengar utan kvaliteten på det som görs blir högre och användarna blir nöjdare.
– Office 365 är alltid uppdaterad och à jour och ger användarna helt nya möjligheter. Tjänsten vänder sig till hela kommunen, men vårt huvudsakliga fokus ligger på skolorna, framhåller grundaren och ägaren av Eventful, Andreas Eng.
Sedan han startade företaget 2012 har arbetet haft ett tydligt mål, nämligen att göra Sveriges kommuner till världens mest produktiva samt lyfta Sveriges ungdomar till ledande position i PISA.
– Det är en enkel och rak process; våra kunder väljer vilken teknologi som passar dem bäst, vi bistår med implementering och integrering och sedan förvaltar vi systemet. Det hela kräver inga stora förstudier, utan bara ett par möten som klargör kundens önskemål och behov.

Erfarenhet och spetskompetens
De flesta kommuner och skolor befinner sig i liknande situationer och har därmed liknande behov, vilket har medfört att Eventful har samlat på sig omfattande erfarenhet och spetskompetens.
– Vi har ett koncept som passar i princip alla kommuner och vi kan applicera det väldigt snabbt. Vi är ett litet företag men har trots det hanterat hela en tredjedel av alla svenska kommuners övergång till molnet, exempelvis Sigtuna (https://youtu.be/r2Hszkff4MU), Ale, Halmstad, Gävle och Värnamo. Microsofts lösningar står sig dessutom oerhört bra, ofta betydligt bättre än existerande lösningar, både vad gäller fysisk och logisk säkerhet.

Aktiv förvaltning och utbildning
Andreas Eng poängterar att det viktigaste i Eventfuls lösning är aktiv förvaltning och utbildning så att kunderna kan utnyttja alla möjligheter som erbjuds av Office 365 till fullo.
– Vi arbetar löpande för att utbilda och hjälpa kommunerna, inte bara i Office 365 utan även i hur man kan applicera pedagogiska processer med hjälp av den här tekniken. Det är alltså inte en renodlad teknikutbildning utan lyfter även hur teknologi kan främja de mjuka delarna. Vi tror verkligen på att molntjänster är framtiden, avslutar han.

Eventful
Eventful är ledande i Sverige på integrationer med Office 365 för skolor och har hjälpt över 100 kommuner till Office 365. Företaget hjälper till med rådgivning, provisionering och support på Office 365 och är specialister på integrationer och federering. Eventful är en stolt samarbetspartner till Microsoft och är de mest meriterade inom utbildning och Office 365 i Sverige.

Eventful AB
Kaptensgatan 6
749 35 Enköping
Tel: 010-209 90 01
E-post: info@eventful.nu
www.eventful.se

www.eventful.se