Presentation

Säker kommunikation i vardag och vid kris

Publicerad 24 november 2016

Leonard Isaksson, Rakelförvaltare, Agneta Carlsson, beredskapsstrateg och Jonas Löf, Region Kronobergs Rakelägare. Foto: Jonas Ljungdahl
Leonard Isaksson, Rakelförvaltare, Agneta Carlsson, beredskapsstrateg och Jonas Löf, Region Kronobergs Rakelägare. Foto: Jonas Ljungdahl
Region Kronoberg var tidigt ute som användare av Rakel och är en föregångare på hur verksamheter kan ha nytta av det pålitliga kommunikationssystemet – både till vardags och som beredskap inför större händelser.

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet används idag av fler än 500 organisationer över hela Sverige.
Redan 2009 utrustades blåljusorganisationerna och länsstyrelsen i Kronoberg med Rakel för att säkra kommunikationen. Starten blev lyckad och de fortsatt goda erfarenheterna har varit en drivkraft för kontinuerlig utbildning och utveckling av Rakel i regionen.
– En viktig anledning till att implementeringen gått så bra i Kronoberg tror jag är att flera aktörer i regionen varit med i projektet redan på ett tidigt stadium, säger Leonard Isaksson, Rakelförvaltare och ansvarig för Rakelutbildning och -utveckling i regionen.

Antalet användare växer
Nyligen breddades användandet av Rakel inom Region Kronoberg då, förutom akutsjukvården och tjänsteman i beredskap (TiB), även kommunikatör i beredskap (KiB), telefonväxel, IT-beredskap och fastighetsjour började använda systemet.
Det finns också planer på ytterligare breddning av antalet användargrupper.
– Stora delar av Kronoberg är glesbygd och vi vet av erfarenhet att om strömmen går så är det viktigt att kunna fortsätta kommunicera effektivt. Därför vill vi att Rakel används även i prehospital verksamhet, till exempel inom hemsjukvård och i primärvården. Förhoppningen är att de också snart finns med i systemet, säger Jonas Löf, regionens Rakelägare och ansvarig för dess förvaltningsplanering.

Enkelt att använda
– En av de stora fördelarna med Rakel är pålitligheten, säger Agneta Carlsson, som är beredskapsstrateg och samordnare för TiB i Region Kronoberg.
– Både i vardag och vid kris är kommunikationen a och o. Och när det är viktigt att snabbt få ut eller inhämta information är Rakel ett ypperligt system. Det är lätt att använda. Rakel är viktigt både för kommunikation inom olika verksamheter och samverkan mellan myndigheter vid olyckor, naturkatastrofer och kriser, understryker Agneta Carlsson.
– En stor fördel med Rakel är möjligheterna till effektiv ledning, säger Leonard Isaksson.
–Det är lika enkelt att kontakta en person som femtio personer samtidigt. Även känslig information kan delas snabbt och enkelt genom att all kommunikation inom Rakel är skyddad.
– Det finns en väldigt stor fördel i att man kan gå ut till olika fördefinierade talgrupper och ge dem samma information och även inhämta information från alla, även då all telefoni slagits ut. Oavsett vad som inträffat kan man säkerställa en säker kommunikation, tillägger Agneta Carlsson.

Klarar tuffa förhållanden
För att tydligt peka ut den stora samhällsnyttan med Rakel brukar Agneta Carlsson referera till stormen Gudrun i januari 2005.
– Vi som jobbade i samband med stormen återkommer alltid till detta scenario då all fast och mobil telefoni slutade fungera. Det blev omöjligt att hålla kontakten med dem som jobbade ute och det gick inte att få överblick över människors behov av hjälp och vård. Hade vi haft Rakel då hade situationen varit helt annorlunda.
Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden. Nätet har en överlägsen täckning och klarar extremt hög belastning. Vid en akut situation kan arbetsledare eller larmcentral nås direkt med bara en knapptryckning.

Används kontinuerligt
En förutsättning för att kunna använda Rakel på det sättet det är tänkt är att systemet är påslaget varje dag och användas kontinuerligt i vardagen, framhåller Agneta Carlsson.
– Det är nog det absolut viktigaste att tänka på, så att man är förberedd på hur det ska användas när något allvarligt inträffar.
Varje fredag hålls ett så kallat ”vakthundsmöte” i Rakel, där TiB-funktioner hos Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Polisen, Försvarsmakten samt räddningschef i beredskap i respektive kommun deltar.
– Vi testar talgruppen samtidigt som alla får ge en lägesrapport inför den kommande veckan. Det är viktig träning för oss som användare. Genom att använda Rakel håller vi vanan att prata i radio vid liv. säger Agneta Carlsson.
– Utöver vakthundsmötena har vi också egna interna motsvarigheter för att säkra upp vår egen kommunikation och säkerställa att våra egna användare är med och kan använda sin utrustning, tillägger Leonard Isaksson.

Rakel
Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer. MSB förstärker och moderniserar Rakel de närmaste åren, bland annat genom uppgraderingar av basstationer och växlar samt investeringar i ytterligare förbättrad reservkraft i nätet.

För mer information om Rakel kontakta kundansvarig Urban Rönnqvist på urban.ronnqvist@msb.se

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

Kontakta MSB
Telefonväxel: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se
www.msb.se

www.msb.se