Presentation

SchoolSoft lanserar verklig helhetslösning

Publicerad 24 november 2016

Mikael Sjösten och Helena Sandelin på SchoolSoft. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mikael Sjösten och Helena Sandelin på SchoolSoft. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sedan starten för 14 år sedan har SchoolSoft utvecklats till den mest kompletta tjänsten för administration och kommunikation i skolan. Nu lanseras nya viktiga funktioner. SchoolSoft effektiviserar verksamheten så att viktig tid frigörs till skolans verkliga uppdrag – att undervisa.

Mjukvaruföretaget SchoolSoft var en av de första aktörerna som levererade dokumentations- och kommunikationsplattformar för den svenska skolan. Man erbjuder en helhetslösning för alla administrativa processer i skolan, som att dokumentera närvaro, provresultat, betyg, kontakter med vårdnadshavare och annat.
Ledstjärnan har hela tiden varit densamma – att bidra med ett verktyg för att skolan ska kunna få en så effektiv verksamhet som möjligt. Idag är SchoolSoft en ledande aktör, som arbetar med närmare 1 900 skolor i hela landet.
– Lärare har allt fler krav på sig när det gäller tidskrävande dokumentation och fortlöpande information till elever och föräldrar. SchoolSoft är ett stöd till lärarna, så att de kan minimera tiden som de måste lägga på detta. Istället får de mer tid över till det som är deras egentliga uppdrag, det vill säga att undervisa sina elever, säger Mikael Sjösten, Key Account Manager på SchoolSoft.

Nya stora satsningar
Idag satsar SchoolSoft på lösningar för tre nya, viktiga områden: Moduler för systematiskt kvalitetsarbete, schemaläggning och elevadministration för kommuner.
– Vi ser en stark trend att skolor och kommuner önskar en helhetslösning i­stället för flera olika system. En av fördelarna med att ha ett brett system är att administrationen blir mer slimmad och effektiv, en annan fördel är det genomgående arbetssättet. En grundläggande filosofi är att alla olika delar av systemet ska vara enkla att använda och komma igång med. Vår erfarenhet är att det genomgående arbetssättet ger den effekten.

SchoolSoft – Analys
Analysmodulen innehåller de viktiga rapporter som alla skolor och kommuner behöver för att analysera och utvärdera sin verksamhet. SchoolSoft – Analys presenterar jämförande data i grafer. Exempel på rapporter är betyg, nationella prov, meritvärden och uppnådda kunskapskrav.

SchoolSoft – Schema
Schemamodulen provkörs nu i en betaversion i ett mindre antal skolor och kommer ut på marknaden i vår. Det är, precis som SchoolSoft, webbaserat och enkelt och lätt att använda. SchoolSoft – Schema täcker hela processen från tjänstefördelning till slutlig schemaläggning.

SchoolSoft – EA
Modulen för elevadministration, även den webbaserad, för kommuner är den sista pusselbiten som ger upp till mellanstora kommuner en heltäckande lösning. SchoolSoft – EA täcker folkbokföring, förskole-, skol- och fritidshemsplaceringar samt all annan central administration för barn och elever från 0-20 år.
Det finns ett stort intresse för vår helhetslösning, berättar Mikael.

Webbaserat
Alla de nya modulerna är, liksom övriga SchoolSoft-lösningar, helt webbaserade och utformade för maximal användarvänlighet. Dessa egenskaper har alltid varit en viktig del av SchoolSofts tjänster och något som gav företaget en särställning redan från start.
– Friheten som ett webbaserat system ger är oöverträffad. Idag är mobila lösningar alltmer efterfrågade och många användare ser det som självklart att kunna nå information och själv kommunicera oavsett var man själv befinner sig. Därför är det helt avgörande att ha en lösning över internet, snarare än en där det krävs inloggning på interna nätverk. Och alla ska kunna lära sig att använda systemet snabbt, det är en lösning som är mycket lätt att förstå även för personer som inte är det minsta it-intresserade, säger Mikael Sjösten.
En annan viktig aspekt av SchoolSofts lösningar är flexibiliteten. Eftersom behoven ändras över tid och är beroende av skolformen och lokala omständigheter är det enkelt att kombinera moduler och bygga system som passar till varje enskild skola eller kommun, framhåller Mikael, som liksom många av SchoolSofts medarbetare själv har arbetat inom skolan och därmed är väl insatt i vad lärare och annan personal efterfrågar.

SchoolSoft
SchoolSoft är en helhetslösning för all administration på skolor, från förskolan till Komvux. Såväl friskolor som kommunala skolor använder systemet. Vi erbjuder ett långsiktigt användarvänligt helhetsstöd för lärande och skolutveckling. I systemet finns allt som behövs för att hantera skolans administration och kommunikation. SchoolSoft kan dessutom enkelt integreras med alla vanliga schemasystem och elevregister på marknaden vilket gör systemet än mer flexibelt.
www.schoolsoft.se

www.schoolsoft.se