Siktet är inställt på att alla ska ha tillgång till bra bredband

Publicerad 24 november 2016
Text: Anette Bodinger

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (Foto: Fredrik Hjerling) och Henrik Norrbom, vd för Skanova (Foto: Jeanette Hägglund).
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (Foto: Fredrik Hjerling) och Henrik Norrbom, vd för Skanova (Foto: Jeanette Hägglund).
– Tillgång till snabbt bredband är en viktig förutsättning för att människor och företag ska vilja flytta till eller bo kvar på landsbygden, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, i en kommentar till regeringens utökade satsning på bredbandsutbyggnad.

Regeringen har sedan tidigare avsatt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad, ett stöd som i den senaste budgetpropositionen föreslås öka med 850 miljoner kronor under 2017–2020. Satsningarna ska göras i områden där förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas.
– Bredband är en viktig förutsättning för en levande landsbygd. Allt fler samhällstjänster kommer att levereras via nätet och för att kunna ta del av samhällsservicen krävs tillgång till snabb uppkoppling. För landsbygdens invånare blir bredbandet en nödvändighet för att ha rimligt lika tillgång till samhällets vård- och hälsotjänster som den övriga befolkningen, säger Peter Eriksson.

Strukturell utmaning
Vad gäller just e-tjänster till medborgarna menar Peter Eriksson att vi har bara har sett början av vad som komma skall.
– Sverige är fortfarande en framstående it-nation men när det gäller e-tjänster inom offentlig sektor har utvecklingen inte riktigt gått så snabbt som man skulle vilja. Det finns flera orsaker till det, en är att vi har en decentraliserad struktur. I länder med ett mer centralt styre kan det vara lättare att genomföra nationella satsningar på e-tjänsteområdet. Det är en utmaning för Sverige att behålla den decentraliserade strukturen med starka kommuner och landsting och samtidigt utforma och förändra kommunala och landstingsbaserade tjänsterna på ett sätt som gör att vi kan erbjuda medborgarna moderna och effektiva lösningar i hela landet.
Den nationella satsningen på bredbandsutbyggnad ser han som en viktig grundsten i det arbetet.
– Siktet är inställt på att alla invånare i Sverige ska ha tillgång till bra bredband oavsett var man bor och var man är. Digitaliseringen ger offentlig sektor möjlighet att leverera e-tjänster som underlättar livet för medborgarna i hela landet. Jag är övertygad om att vi inom de närmaste åren kommer att ta stora steg i den riktningen.

Stark drivkraft
Henrik Norrbom, vd för Skanova, säger att det nationella bredbandsmålet har varit en stark drivkraft för utbyggnaden av fiber i Sverige.
– Trots att Sverige är stort till ytan och glest bebyggt jämfört med andra länder imponerar vi, sett till ett europeiskt perspektiv när det kommer till fiberutbyggnad.
Digitaliseringen av landet har väckt stor internationell uppmärksamhet. Skanova får dagligdags hantera förfrågningar från europeiska telekombolag som vill komma på studiebesök.
– Vi får även många frågor om modellen för fiberutrullningen i Sverige, en bredbandsutbyggnad som saknar motstycke i Europa. Men än finns mycket kvar att göra. För att Sverige ska kunna behålla sin tätplacering när det gäller digital utbyggnad och utveckling av digitala tjänster behöver vi använda resurserna på bästa möjliga sätt. En annan viktig förutsättning är samverkan mellan lokala aktörer, rikstäckande privata aktörer och myndigheter, säger Henrik Norrbom.

Gemensamma krafter
En av de största utmaningarna i den pågående fiberutbyggnaden är, menar han, tillståndshanteringen från de stora markägarna.
– Om landet som helhet ska nå de uppsatta målen om digitalisering och bredbandspenetration krävs att alla aktörer drar åt samma håll och gör sitt yttersta för att hantera de stora volymer vi gemensamt har att hantera. Det handlar om att ställa om maskineri, trimma processer och se över hur alla kan bidra till utvecklingen av landet.
Henrik Norrbom säger att han ser med oro på om kommunallagen luckras upp så att stadsnäten kan driva affärer utanför sin egen kommun.
– Det finns ju privata aktörer som är rikstäckande och vill investera i att digitalisera Sverige. Varför ska kommunalt finansierade aktörer konkurrera med dessa? Vi ser redan idag problem med kommunernas särbehandling av sina stadsnät i till exempel Hässleholm.

Kommer i mål
Att man kommer att lyckas att nå regeringens mål om att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020 är Henrik Norrbom helt övertygad om.
– Om allt går som jag vill och hoppas på kommer Sverige på fem års sikt att toppa alla internationella index när det gäller digitalisering. Det innebär att landet kommer att vara fortsatt attraktivt för befintliga och nya företag som förutsätter att modern infrastruktur finns på plats för att möjliggöra nya och spännande affärer.