Presentation

Skurup – årets näringslivsraket som siktar framåt

Publicerad 24 november 2016

Maria Dorsin, företagslots, Henrik Lundblad, näringslivsstrateg, Magdalena Hellström, enhetschef näringsliv.
Maria Dorsin, företagslots, Henrik Lundblad, näringslivsstrateg, Magdalena Hellström, enhetschef näringsliv.
– Skurup vill vara en Sveriges mest attraktiva kommuner att bo och verka i. Att svenskt Näringsliv ger oss titeln Årets Raket för att vi är den kommun med mest positiv utveckling i Skåne visar att vi är på rätt väg, säger Henrik Lundblad, näringslivsstrateg.

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet steg Skurups kommun hela 82 placeringar upp till plats 108 i Sverige.
– Detta är vi förstås mycket stolta över, våra företag sysselsätter mer än 3 000 personer och står för en betydande del av den service som vi alla tar för givet och erbjuds. Den fina placeringen till trots ligger vi fortfarande långt under den nivå vi vill vara på och kommer därför att fortsätta jobba för att ge våra företagare möjlighet att utveckla sina verksamheter ytterligare, säger Henrik Lundblad.
En del i det arbetet är att Skurups kommun gemensamt med Ystads kommun fått 380 000 kronor i projektstöd från Vinnova. Pengarna finansierar en förstudie för att undersöka hur kommunerna kan utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation.
– I samarbete med näringslivet vill vi utveckla den kommunala förvaltningen och ta vårt ansvar i att stötta och utveckla svenska företag. Vi kommer att göra en metodisk inventering av behoven som finns i de olika förvaltningarna av att upphandla innovativa lösningar, säger Henrik Lundblad.

Ny handelsplats
En annan pågående satsning i kommunen är etableringen av Skurups Handelsplats invid E65, ett handelsområde med totalt ca 20 000 kvm handelsyta innehållande butiker, snabbmatsrestauranger och serviceaktörer.
– Området ska komplettera befintlig handel, få fler att handla lokalt på hemmaplan och även locka kunder från ett större upptagningsområde till att handla i Skurup. Bygget pågår för fullt och handelsplatsen kommer att invigas etappvis under 2017–2018.
Parallellt med insatserna för att utveckla näringslivet arbetar kommunen aktivt för ett ökat byggande. Här handlar det först och främst om bostäder i syfte att minska den bostadskö som Skurup liksom de flesta andra kommuner i regionen dras med.
– Vi vill även komplettera bostadsmarknaden i Malmö och Lund och kan bland annat erbjuda ett idealiskt pendlingsläge i kombination med småstadens fördelar som till exempel trygghet, närhet till skolor, samhällsservice samt ett bra kulturliv.

Inkluderande och hållbart
En förutsättning för att lyckas med att utveckla Skurup till ett hållbart samhälle där människor trivs är enligt Henrik Lundblad inkludering. Utveckling av näringsliv, mark och bostadsmarknad måste ske i nära dialog med medborgarna. Därför gör kommun, företag och Arbetsförmedling gemensam sak för att höja och stärka ungas möjligheter att skapa sin framtid.
– Europeiska socialfonden (ESF) har tilldelat projektet ”Inkludera och mötas” tio miljoner kronor. Det är ett förebyggande projekt som fokuserar på att skapa möjligheter och förebygga, istället för att jobba reaktivt och lösa problem, berättar Henrik Lundblad.
Roland Sjöholm, delägare i SA Bygg AB, är med i styrgruppen för projektet. Han ser samverkan mellan skola och näringsliv som en av de viktigaste bitarna i arbetet med att forma ett framtida hållbart samhälle för alla.
– När man som vilsen tonåring kanske inte har full uppbackning hemifrån är det värdefullt att ha en tillhörighet någon annanstans, som i till exempel skola, arbetsliv eller föreningsliv och som kan hjälpa en vidare när man har det svårt på ett eller annat sätt. Ju fler ben det finns att stå på, desto större förutsättningar för att det kan gå bra i stället för snett i livet.
Att samla styrkorna ser han som en grundbult i ett inkluderande samhälle.
– Grundtanken är att motverka utanförskap. För att lyckas behöver vi komma bort från stuprörstänket, olika samhällsaktörer måste kopplas ihop och göra saker tillsammans. Att skapa en naturlig koppling mellan skola och arbetsliv är steg på vägen mot att skapa ett inkluderande samhälle som våra ungdomar känner att de är en viktig del av.

Skurups kommun
Skurups kommun har drygt 15 000 invånare och 1 500 företag. Med en av Sveriges bästa infrastrukturer – Malmö airport inpå knuten, en timme till Copenhagen airport, 30 minuter till Malmö och 20 minuter till Ystad med sitt färjeläge – söker människor sig hit som vill leva och verka på en trygg, småskalig plats med storstadsområdets möjligheter.
Tillgängligheten, flexibiliteten och de korta beslutsvägarna är nyckelorden i kommunens arbete gentemot företagen. Som företagare i Skurup får du lätt kontakt med lokala politiker och tjänstemän. Här är det nära till allt, vilket ger ett livskraftigt och spontant nätverkande, mitt på Skånes sydkust.

Skurups kommun
274 80 Skurup
Tel: 0411-53 60 00
www.skurup.se

www.skurup.se