Presentation

SOS Alarm – navet för trygghet och säkerhet

Publicerad 24 november 2016

Kenny Lorentzon och Peter Söderlund på SOS Alarm. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kenny Lorentzon och Peter Söderlund på SOS Alarm. Foto: Gonzalo Irigoyen
Med erfarenhet, kunskap och modern teknik erbjuder SOS Alarm företag och organisationer säkerhet i världsklass. Med larminformation från olika källor och med tillgång till en omfattande larmhistorik kan SOS Alarm analysera och skapa samband för att bidra till att skador begränsas eller undviks.

Utöver att hantera de cirka tre miljoner samtal som inkommer till 112 varje år tillhandahåller SOS Alarm även krisberedskaps- och säkerhetstjänster. Det innebär larmmottagning och förmedling av inbrotts-, brand- och driftlarm, kameraövervakning, fastighetsjour med mera. Det är en växande marknad där teknikutvecklingen medför ett ökande antal uppkopplade enheter, i smarta hem, fordon, fastigheter med mera.

Larmen digitaliseras
Peter Söderlund, Verksamhetschef för Säkerhets- och jourtjänster, ser SOS Alarm som navet i samhällets arbete med att skapa trygghet och säkerhet för medborgarna.
– Utvecklingen i larmkedjan går från analoga telefonsamtal, då någon ringer in till oss, till behov av att hantera en komplex mängd digitaliserad information som strömmar in till larmcentralen från många olika håll.
– Ett exempel är automatiska nödlarm i bilar, som blir EU-lagkrav i nya bilmodeller från 2018. Ett annat exempel är e-hälsan med sensorer som mäter patienters blodtryck, blodsocker med mera och som larmar när något är galet. Larminformation kan också komma från smarta uppkopplade hem och från sensorer i din smartphone.

Ökande behov av samverkan
Samtidigt blir det allt fler specialiserade aktörer som ska åtgärda en händelse eller olycka, såväl professionella och semi-professionella som frivilliga. Behovet av samverkan ökar därför och här har SOS Alarm en viktig roll att fylla genom att vara navet i händelseutvecklingen, framhåller Peter Söderlund.
– Vi får in information, analyserar den och skickar ut information så att de som ska åtgärda något på en olycksplats får ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Genom att vi hanterar många olika typer av larm kan vi idag ge en mer komplett lägesbild till en räddningschef som kommer ut till platsen.

Analyserar larmhistorik
Hela verksamheten inom SOS Alarm arbetar i samma tekniska system som hanterar 112-samtalen och kan därför kombinera samhällsuppdraget med säkerhets- och jourtjänster.
– Med vår långa erfarenhet av att driva larmcentral och 112-tjänster så har vi en omfattande historik. Genom att studera mönster i SOS Alarms historik kan vi vara mer proaktiva, till och med ligga steget före i händelseutvecklingen och bidra till att skador begränsas eller undviks.
– Med detta kan vi skapa ett tryggare Sverige för alla, avslutar Peter Söderlund.

Framtidens trygghetstjänster
SOS Alarms tjänst för trygghetslarm innehåller idag hela den digitala larmkedjan med hård- och mjukvara, kommunikation, kundportal, larmmottagning och utalarmering av resurs. Nu görs en satsning på att arbeta både bredare och mer förebyggande med trygghetstjänster.

– Alla vet vi om utmaningen i att öka välfärden för de äldre. Därför gör vi nu en satsning kring e-hälsa och trygghetsrelaterade tjänster, säger Kenny Lorentzon, t f Chef Tjänsteutveckling Säkerhet och Jourtjänster.
– Digitaliseringen som pågår i kommuner möjliggör att vi på SOS Alarm med vår breda erfarenhet kan vara en viktig aktör i utvecklingen. Vi vill gå från att vara reaktiva till att bli mer proaktiva och ge mer hjälp i det förebyggande stadiet. Vi vill leverera extra mervärde både till allmänheten och till våra kunder bland annat genom att analysera larminformation och addera nya tjänster.

Individualiserade tjänster
e-hälsa och smarta hem hänger ihop, framhåller Kenny Lorentzon. Ett ökat antal sensorer i hemmet möjliggör flera olika sätt att larma på.
– Det finns många olika typer av behov som kommer att bidra till en stark utveckling inom trygghetstjänster. Att utveckla hjälpmedel som adderar trygghet kan se olika ut beroende på hur användarens liv ser ut och vad som har hänt tidigare. Därför är det av största vikt att utgå från det individuella behovet när tjänsterna vidareutvecklas.

Förebyggande påminnelselarm
Många hjälpmedel som finns i hemmet idag kan kommunicera med varandra. Framför allt behöver de även kunna kommunicera med en larmcentral, framhåller Kenny Lorentzon, och SOS Alarms fullt ut digitala trygghetslarmspaket är ett första steg i utvecklingen mot att arbeta förebyggande.
– Idag kan vi exempelvis addera nattillsyn via kamera på distans. Vi ser också möjligheten att kunna erbjuda ett mobilt trygghetslarm med positionering som integrerar mer med vår larmcentral.
– Det här är en av de viktigare satsningarna vi gör just nu, avslutar Kenny Lorentzon.

SOS Alarm
SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut olika hjälpresurser. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och ansvarar för informationsnumret 11313 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser.
Genom kunskap om samhällets struktur, tillgänglighet i landet och väl utvecklad teknik tillhandahåller SOS Alarm även säkerhets- och jourtjänster. Dessa tjänster hjälper våra kunder att öka tryggheten och säkerheten genom att förebygga och motverka negativa effekter av olika händelser som kan påverka ett företag eller samhälle.
Med unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.
www.sosalarm.se

www.sosalarm.se