Presentation

Ställ krav på kunskap och kvalitet vid etablering av fiber

Publicerad 24 november 2016

Tony Soffiantini, Sverigechef för FTTH-enheten på Eltel. Foto: Gonzalo Irigoyen
Tony Soffiantini, Sverigechef för FTTH-enheten på Eltel. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sverige har högt ställda mål om bredbandstäckning och idag pågår en kraftfull satsning på att bygga fibernät. Men etablering av fiber är mer än en tråd i marken.
– Bredband är en livsviktig samhällsfunktion. Utbyggnaden kräver kunskap, säkerhetstänkande och förståelse för lokala förutsättningar. Det finns inga genvägar.

Det säger Tony Soffiantini, Sverigechef för FTTH-enheten på Eltel, en av Europas ledande leverantörer inom el, telekom och IT-nätverk.
Regeringen har satt som mål att 90 procent av Sveriges hushåll ska ha bredbandsanslutning 2020 och det ställer stora krav på kommuner och andra beställare. Sverige ligger långt fram jämfört med andra länder och idag har cirka 70 procent av hushållen tillgång till bredband. Detta är en förutsättning för det smarta hemmet, där olika enheter är sammankopplade och kommunicerar med varandra. Snabbt bredband med hög kapacitet är också alltmer av en självklarhet för moderna människor, som tillbringar en stor del av sin tid uppkopplade till internet.

Ställ certifieringskrav på din leverantör av fibernät
Fiberanläggningar representerar höga värden och felaktiga installationer kan förorsaka stora ekonomiska förluster, dels för reparationer och dels för driftavbrott.
Som en av de största aktörerna inom detta centrala infrastruktursegment har Eltel varit pådrivande i arbetet att tillsammans med bland annat Post- och telestyrelsen ta fram en gemensam branschstandard för anläggning av robusta fibernät. Leverantörer som uppfyller kraven får ett certifikat, som garanterar att de följer de framtagna riktlinjerna. Det ger trygghet för beställare, som genom att anlita ett certifierat företag får en garanti på att installationen håller hög kvalitet och är utförd av behöriga och kunniga leverantörer. Syftet är att Sveriges fibernät ska vara driftsäkra, ha hög kapacitet och lång livslängd.
– Eltel har ett stort ansvar att bidra till en positiv och kvalitetssäkrad utveckling inom fibernät. Felaktiga och slarvigt gjorda installationer kostar stora pengar i form av reparationer och driftsstopp. Än allvarligare är de störningar som kan inträffa i viktiga samhällsfunktioner, som idag är helt beroende av säker och snabb internetuppkoppling. Därför är det glädjande att det nu finns ett certifikat som beställare kan efterfråga, säger Tony Soffiantini.

Helhetsansvar
Eltel är ledande i Sverige och installerar fiber till fler hushåll och företag än någon annan leverantör. Företaget tar ansvar för hela processen, vilket även innefattar ett långsiktigt åtagande för drift och underhåll.
– Långsiktigheten och helhetsperspektivet är grundbultar. Dessa nät ska fungera under mycket lång tid och är helt centrala i det moderna samhället. Vår mission på Eltel är att säkra samhällets tillgänglighet till livsviktiga el-, tele- och IT-nät och vi har en lång erfarenhet och bred kompetens, fortsätter Tony Soffiantini.

Säkerheten först
En av de viktigaste ledstjärnorna för Eltel är säkerheten, av omtanke om såväl de egna medarbetarna som kunderna.
– En absolut hörnsten är att arbeta på ett systematiskt och metodiskt sätt, där varje arbetsmoment utförs korrekt. På så sätt kvalitetssäkrar vi varje led i arbetet, vilket ger trygghet för våra anställda och är en garanti för beställaren. Vi tummar aldrig på denna viktiga princip, framhåller Tony Soffiantini.

Lokal närvaro
Eltel har kontor på ett 50-tal platser i hela landet, från norr till söder. Detta ger en flexibilitet, där olika lokalkontor kan hjälpa varandra vid oförutsedda händelser under såväl installation som vid färdig drift.
Den utbredda närvaron ger också en unik kännedom om lokala förhållanden och beställarnas behov. Det är skillnad på att bygga ett stadsnät i en av våra storstäder och att bygga små områdesnät i glesbygden. Eltel har den lokala förankringen i alla delar av Sverige.
– Vi har det stora bolagets kraft, men med det lokala perspektivet. Det garanterar en hög standard i hela landet och ger trygghet, avslutar Tony Soffiantini.

Eltel
Läs mer om fiber i allmänhet, om fiber som teknik, om installationsprocessen, och om glädjen av att leva uppkopplad på www.fiberboken.se

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika.
www.eltelnetworks.se

www.eltelnetworks.se