Stockholm ska bygga 40 000 nya bostäder fram till 2020

Publicerad 24 november 2016
Text: Annika Wihlborg

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Foto: Mikael Sjöberg
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Foto: Mikael Sjöberg
Stockholm är en växande stad och behovet av nya bostäder är en av stadens största utmaningar. Bostadsbristen har ofta nämnts som en tillväxthämmande faktor för regionen – och därmed för hela Sverige – och Stockholms stad planerar att bygga 40 000 nya bostäder fram till 2020 och därefter ytterligare 100 000 nya bostäder fram till 2030. Byggtakten ökar markant, men det är viktigt att de nya stadsdelar som växer fram även utgör goda boendemiljöer.

Bostadsfrågan är strategiskt viktig för regionens tillväxt och behovet av nya bostäder är stort, men det krävs mer än bara bostäder för att Stockholm ska kunna växa på ett hållbart sätt. För att Stockholm ska vara en långsiktig attraktiv stad att leva och bo i krävs ett helhetsperspektiv i stadsplaneringen som även inkluderar rekreationsområden, skolor, förskolor, kommunikationer, idrottsanläggningar och utrymme för handel, service och arbetsplatser, säger Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad.

Rationaliserar byggandet
De 140 000 nya bostäderna byggs både i befintliga stadsdelar och i helt nya stadsdelar. Bland de nya stadsdelarna som växer fram finns Hagastaden, Slakthusområdet vid Globen, som byter namn till Söderstaden, Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden, som är Stockholms senaste miljöstadsdel. De nya bostäderna är spridda över hela staden. I Farsta planeras exempelvis för totalt 8 000 nya bostäder och i Hammarbyhöjden, Bagarmossen och Skarpnäck planeras också många nya bostäder.
– Vi har även skapat ”Stockholmshusen”, som ska bidra till att många nya bostäder kommer att byggas till rimliga kostnader. Stockholmshusen är ett nytt sätt att bygga kvalitetsbostäder med rationella metoder, utan att för den sakens skull utesluta variation, säger Anette Scheibe Lorentzi.

Ökar takten men bygger med kvalitet
Internationella rankningar nämner Stockholm som en av värdens ledande innovationsnav men bostadsbristen bedöms utgöra det enskilt största tillväxthotet. Med tanke på Stockholmsregionens roll som tillväxtmotor för hela Sverige är detta en nationell angelägenhet.
– Det finns ingen snabb och enkel lösning på bostadsbristen. Lösningen är istället att kraftigt och konsekvent öka bostadsbyggandet samt att arbeta samordnat och effektivt. Staden har en bygg-general som har en koordinerande roll och ser till att byggplanerna fortlöper så smidigt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att bygga med kvalitet och planera för attraktiva boendemiljöer, säger Anette Scheibe Lorentzi.
Stockholms stads ambition är att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen, vilket bland annat styrs av tunnelbaneöverenskommelsen, där Stockholms stad förbinder sig att bygga ett visst antal nya bostäder i anslutning till de nya tunnelbanelinjernas stationer. Målsättningen att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad senast 2040 präglar också stadsplaneringen. Bland annat prioriteras kollektivtrafik, gångtrafikanter, cyklister och godstrafik framför privatbilism.