Presentation

Tunstall – Nordens mest kompletta trygghetsleverantör

Publicerad 24 november 2016

Martin Rengbo, försäljningschef på Tunstall AB.
Martin Rengbo, försäljningschef på Tunstall AB.
Tunstall, ett världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg hos äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka, tecknade i oktober 2016 ett ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral gällande digitala trygghetslarm och larmmottagning.

Ramavtalet utgör en betydelsefull milstolpe i det pågående regeringsuppdraget med att digitalisera Sveriges trygghetslarm.
– Vårt erbjudande ger förutsättningar för svenska kommuner att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Vi har en mycket professionell projektorganisation med mångårig erfarenhet av projektstyrning och projektledning för att introducera en digital larmkedja i kommuner. Ramavtalet tillåter en förenklad process och kunderna kan på ett enkelt sätt avropa tjänster utifrån sina behov och önskemål, säger Martin Rengbo, försäljningschef på Tunstall AB.
Han anser att den digitala trygghetslarmstekniken har mognat på senare år, vilket ger kommuner tillgång till en stabil teknisk plattform när de ska upphandla nästa generation trygghetslarm. Tunstall har dessutom hunnit skaffa sig mycket erfarenhet under de år då teknikskiftet pågått, vilket innebär att de har väl inarbetade rutiner för support till kommunernas brukare och personal.

Toppmodernt internsystem för särskilt boende
Tunstalls helhetserbjudande, med trygghetslösningar för såväl enskilda som särskilda boenden, support för hela larmkedjan, mobila applikationer och kameralösningar gör dem unika i sitt slag. Under hösten lanserades Tuncore, ett flexibelt och modulärt system för särskilt boende. Tuncore baseras på ett trådlöst system med möjlighet att köpa systemet som en molntjänst, där mobila applikationer möjliggör effektivare hantering och mer tid för brukaren.
Tunstall har även en toppmodern digital trygghetscentral som erbjuder specialiserad mottagning och förmedling av trygghetslarm. All personal som tar emot larmsamtal på Trygghetscentralen har minst undersköterskeutbildning, något som gör Tunstall unikt. Tunstall erbjuder även utbruten digital larmmottagning, vilket möjliggör för kunden att själv hantera larmsamtalen. För att garantera en hög och korrekt säkerhet har Tunstall utvecklat kryptering på kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmcentralen.

Tunstall
Tunstall är ett världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg hos äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Vårt svenska huvudkontor, med egen utvecklingsavdelning, finns i Malmö.

Tunstall AB
Box 9028
200 39 Malmö
E-post: info@tunstallnordic.com
www.tunstallnordic.com

www.tunstallnordic.com