Presentation

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

Publicerad 8 november 2017

Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare och Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm. Foto: Patrik Lindqvist
Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare och Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm. Foto: Patrik Lindqvist
Digitaliseringen skapar en mängd nya möjligheter för SOS Alarm. Förutom chansen att samla omfattande analysunderlag som grund för kvalitetsarbete och tjänsteutveckling medför e-hälsolösningar helt nya möjligheter att arbeta.

Traditionellt har SOS Alarm mottagit majoriteten av larm via telefon för att kunna göra en korrekt bedömning av varje ärende och därefter kunna agera. Med digitaliseringen möjliggörs nya sätt att kommunicera och även att samla in nya typer av information.
– Potentialen att ta emot och behandla information ökar kraftigt i takt med den utveckling samhället och vården i stort har. Det kommer att innebära nya sätt att arbeta som behöver utformas tillsammans med övriga aktörer som vi samverkar med i larm- och vårdkedjan.
Vi behöver gemensamt få en bild av helheten när vi anammar nya lösningar. Tekniken utvecklas snabbt och vi både vill och måste vara med på den resan, säger Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm.

Tekniska indikationer på sjukdomsfall
Via exempelvis sensorer och digitala signaler har SOS-operatörerna potential att få tidiga indikationer på att en person är på väg att bli sjuk eller när det har inträffat. Det är ett stort steg framåt, men utgör också en utmaning vad gäller förmågan att göra korrekta bedömningar.
– Det existerar redan system som automatiskt larmar i olika situationer och som kontinuerligt kan sända data om patienter. Vår utmaning är att kunna verifiera att det finns ett faktiskt hjälpbehov så att inte sjukvårdens resurser belastas i onödan. Det är inte tekniken som sätter gränserna utan vi behöver fortsätta utveckla vårt gemensamma sätt att arbeta och etablera bra standarder, konstaterar Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare vid SOS Alarm.

Underlag för kvalitetsarbete
Både Johan och Andreas poängterar att digitaliseringen skapar bra underlag för kontinuerligt kvalitetsarbete och ger möjligheter att djupdyka i och analysera data på ett nytt sätt, som i sin tur kan resultera i bättre förutsättningar för att ta beslut.
– Detta hjälper de olika aktörerna att styra flöden tydligare, att den hjälpsökande hamnar rätt i vårdkedjan tidigt och att snabbare rikta hjälpresurserna dit de behövs. Men återigen kräver detta samverkan med myndigheter och andra aktörer, säger Johan.

SOS Alarm
SOS Alarms medarbetare kan med sin kompetens, sin empatiska förmåga och SOS Alarms effektiva system och metoder se till att alltifrån ambulans, räddningstjänst, polis och jourhavande präst till aktörer inom svensk krisberedskap, fastighetsjourer och väktare kan göra sitt jobb. Med sin unika tillgång till information, som de kontinuerligt omvandlar till kunskap och tjänster, stärker de den svenska trygghetskedjan.

SOS Alarm
Box 1309, 111 83 Stockholm
Tel.vxl: 08-454 37 00
E-post: webb@sosalarm.se
www.sosalarm.se