Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena

Publicerad 8 november 2017

Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR.
Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR.
I juni 2016 såddes det första fröet. Ett halvår senare lanserade Närhälsan VGR Sveriges första virtuella ungdomsmottagning. Nu är det dags att utvärdera och gå vidare till nästa steg.

Det var en gång i juni … Så börjar Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR, berättelsen om hur hon var med och startade Sveriges första virtuella ungdomsmottagning.
– Vid denna tidpunkt fanns redan antal pilotprojekt för digitala vårduppföljningsbesök inom Närhälsan, vilket gjorde att vi kunde se möjligheter även inom andra områden. Vi såg framför oss en virtuell ungdomsmottagning i drop-in-form där ungdomarna själva initierar kontakten.

Många fördelar
Syftet med projektet var framför allt att öka tillgängligheten och möta ungdomarna på deras egen arena – den digitala.
– Det finns en mängd fördelar med en virtuell mottagning. Distansoberoendet gör att vi lättare kan nå ungdomar som bor långt från de fysiska mottagningarna och de som inte vill besöka en fysisk mottagning. Men det innebär även en stor fördel för organisationen. Det är ont om barnmorskor, och genom virtuella vårdbesök kunde vi öka tillgängligheten för ungdomarna utan att behöva anställa fler. Personalen är inte beroende av vilken mottagning de arbetar på utan kan nu hjälpas åt, oavsett var de befinner sig, förklarar Charlotte.

Det är lätt att göra rätt
Den virtuella ungdomsmottagningen är byggd på plattformen Visiba Care, och tekniken har fungerat väldigt bra enligt Charlotte.
– Det fanns en del farhågor om tekniken hos personalen i början av projektet, men när de väl började jobba i plattformen tyckte personalen att den är intuitiv och enkel att använda. Eller som en av våra barnmorskor uttryckte det: ”Det är lätt att göra rätt”.
Även ungdomarna har lämnat ett gott betyg. På utvärderingsfrågan i appen ”Skulle du rekommendera någon du känner att göra ett videobesök?” är resultatet hela 4/4.
Vad händer då i framtiden?
– Visionen är att breddinföra för att allt fler ska få tillgång till virtuell vård, säger Charlotte. Ungdomarna har varit redo länge, och nu börjar äntligen vården komma ikapp.