Siktet är inställt på att bli världens smartaste stad

Publicerad 8 november 2017
Text: Anette Bodinger

Ann Hellenius, it-direktör, Stockholms stad. Foto: Ester Sorri
Ann Hellenius, it-direktör, Stockholms stad. Foto: Ester Sorri
– Vi ska bli världens smartaste stad. Det säger Ann Hellenius, Stockholms stads it-direktör som leder en förvaltning där digitalisering inte ses som en it-fråga utan som en politiskt högprioriterad verksamhetsfråga.

Stockholms stad är en av finalisterna till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2017. Bakom nomineringen finns omfattande satsningar på digital förnyelse, ett unikt fokus på hållbarhet och en tydlig inriktning på att skapa nya innovativa tjänster för medborgarna.
Ann Hellenius betonar att inriktningen mot att bli världens smartaste stad inte handlar om att bli bäst på digitalisering – ambitionen är betydligt större än så.
– Vi har en tydlig målbild som går ut på att driva ett digitaliseringsarbete som är kopplat både till ekologisk, finansiell, social och demokratisk hållbarhet. Vi har i dagsläget cirka 200 projekt som löper inom dessa fyra hållbarhetsområden och där vi varje dag gör tydliga steg framåt.
Ett bland många exempel är de uppkopplade skräpkorgar som står utplacerade runt om i Stockholm och som själva meddelar när de är fulla och behöver tömmas.
– De smarta papperskorgarna har lett till en 70-procentig minskning av behovet av tömning vilket lett till större kostnadseffektivitet, positiva miljöeffekter, renare parker och nöjdare medborgare, säger Ann Hellenius.

Många olika nyttor
Andra projekt handlar om att via datorer kunna mäta vatten- och luftkvalitet, om att utveckla medborgardialoger via elektroniska kanaler och om innovativa satsningar inom skolans värld.
Stefan Carlson, enhetschef, påpekar att digitaliseringen även har stor intern betydelse.
– Vi kan med teknikens hjälp effektivisera gamla tungrodda processer och frigöra resurser till vår egen kärnverksamhet. Det är en viktig del som ofta glöms bort i sammanhanget.
I det arbetet är det oftast inte själva tekniken som är den stora utmaningen.
– Eftersom digitalisering skär rakt igenom organisationer, finns inte minst juridiska utmaningar som är betydligt större än de rent tekniska utfordringarna.
Ann Hellenius nickar instämmande.
– Det handlar mycket om att tänka nytt och bryta existerande strukturer. De flesta organisationer är vana vid att jobba i stuprör. Men för att lyckas med digitalisering fullt ut måste arbetet ske tvärs över alla förvaltningar och bolag. Här har vi kommit en bra bit på väg. Stockholm har alla förutsättningar att bli världens smartaste stad.