Presentation

Effektiviserar och förbättrar IT-miljön

Publicerad 13 november 2018

Urban Karlsson, ansvarig för IT-driften på SKL.
Urban Karlsson, ansvarig för IT-driften på SKL.
SKL använder idag inventeringsplattformen vScope som ger en övergripande kontroll över deras tjänsteleverans och beställning av IT. Plattformen ger full överblick av IT-miljöns olika komponenter och föreslår förbättringar.

– vScope ger mig en större trygghet då jag nu i betydligt större utsträckning kan vara säker på att vi har den IT-miljö som vi betalar för, konstaterar Urban Karlsson, ansvarig för IT-driften på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
Den nya plattformen skapar ytterligare värden för SKL då de nu ska byta outsourcingleverantör. vScope ger SKL snabbt tillgång till information om resursnyttjande, vilka komponenter som faktiskt används och bör flyttas över till den nya leverantören samt vilka som kan skrotas helt.
– Vi har även identifierat ett antal luckor i de olika IT-systemen där insatser behövs för att effektivisera dem. Det kan handla om att vissa servrar är underdimensionerade, vilket inte bara ger sämre prestanda utan även utgör en säkerhetsrisk som vi behöver åtgärda.

Leder till en bättre dialog
vScope bidrar även till kvalitetsarbetet då de kan följa upp att leverantörerna faktiskt levererar det SKL betalar för.
– Det ger både en tidsvinst för våra medarbetare och en långsiktig kostnadsbesparing i leverantörsavtalen. vScope hjälper även våra leverantörer att vässa sina system då vi båda får samma information från plattformen och kan utvärdera det gemensamt i en konstruktiv dialog.
Tidigare var SKL tvungna att manuellt gå igenom beställd dokumentation för respektive system för att skapa sig en bild av prestandan i IT-miljön.
– Den stora fördelen med vScope är att den knyter ihop IT-tjänsternas olika delar genom att hämta information från respektive system och sedan presentera resultatet i en helhetsbild, som exempelvis visar datacentrets prestanda. Dessutom kan jag när som helst gå in och få en ögonblicksbild av IT-miljön utan att behöva göra en beställning eller kontakta en kollega för underlag.
SKL:s omfattande IT-miljö, som bland annat inkluderar över 1 000 användare och fem dotterbolag, är en komplex verksamhet som nu blivit betydligt mer lätthanterlig.
– Den första känslan jag fick när vi installerat vScope och jag såg resultaten var ”Åh så skönt”, för jag kunde äntligen känna att jag fick koll på hela vår IT-miljö på ett enkelt sätt, avslutar Urban Karlsson.

InfraSight Labs
vScope hjälper organisationer att optimera sin IT-leverans genom att skapa en gemensam vy av miljön för driftchefer, IT-chefer, tjänsteansvariga, tekniker och leverantörer. Plattformen erbjuder automatiserad dokumentation och analys av alla komponenter i ITn och hjälper organisationer att minska både kostnader och risker. Företaget bakom vScope är svenska InfraSight Labs. Ett prisbelönt mjukvaru­bolag från Malmö som gått från ett okänt startup till en etablerad aktör inom IT-branschen.

InfraSight Labs AB
Tel: 040-615 3160
www.infrasightlabs.com