Lagarbete krävs för att digitalisera den offentliga sektorn fullt ut

Publicerad 13 november 2018
Text: Anette Bodinger Larsson

Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.
Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.
Anna Eriksson är generaldirektör för Sveriges yngsta myndighet, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Hon kommer närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it.

Den nya digitaliseringsmyndigheten har i uppdrag att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitalisering av offentlig förvaltning samt följa och analysera utvecklingen. I stort sett alla myndigheter samt kommuner, landsting och regioner ingår i DIGG:s ansvar, undantagna är regeringskansliet, Säpo, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och de myndigheter som tillhör försvarsdepartementet.
Anna Eriksson menar att Sverige, generellt sett, är bra på digitalisering. Många myndigheter och kommuner har kommit en bra bit på väg. Det som behövs nu är en gemensam plattform.
– Då syftar jag inte på en teknisk plattform utan ett fundament i många bemärkelser som kan stödja alla. I praktiken handlar det om att få till en förvaltningsgemensam digital infrastruktur som möjliggör ett informationsutbyte mellan offentliga aktörer och samhälle, där medborgare och företagare inte behöver lämna sina uppgifter flera gånger. För att klara det krävs samordning och för oss som myndighet handlar det om att i samarbete med andra för att göra detta möjligt.

Lagarbete
När det kommer till digitalisering av den offentliga sektorn är det enligt Anna Eriksson klassiskt lagarbete som gäller.
– Steg ett handlar om att nå ut till alla och få dem att förstå vad vi tillsammans kan åstadkomma. I nästa steg gäller det att mobilisera styrkorna och motivera alla att sätta igång.
En av de största utmaningarna, menar hon, är att olika aktörer har kommit olika långt, både i verksamhetsutveckling och i digital mognad.
– Den digitala tekniken erbjuder enorma möjligheter till förbättring och förenkling för medborgarna i Sverige och många myndigheter har varit ute tidigt. En stor utmaning är därför att hantera de gamla systemen tillsammans med de nya för att i slutänden koppla ihop dem och få till en helhet. Det som behövs nu är att vi jobbar tillsammans och får igång det gemensamma informationsutbytet.