Presentation

Viktigt att ny teknik bidrar till att stärka lärandet

Publicerad 13 november 2018

Andreas Wigholm, Service Product Manager på Dustin. Foto: Mattias Hamrén
Andreas Wigholm, Service Product Manager på Dustin. Foto: Mattias Hamrén
– Vi hjälper skolorna med att dra nytta av modern teknik så att de i sin tur kan stärka lärandet och göra eleverna redo för att verka i samhället. Det säger Andreas Wigholm, Service Product Manager på Dustin, en av Nordens ledande IT-leverantörer.

Dustin har lång erfarenhet av att bistå kommuner, skolor och andra offentliga verksamheter med olika utmaningar som följer i digitaliseringens spår.
– Vi tror att det är viktigt att alla elever har samma digitala kompetens och tillgång till IT-utrustning. Det leder till att skolorna kan öka den innovation som uppstår när eleverna med hjälp av modern teknik kan länka samman sina idéer på ett helt nytt sätt, säger Andreas Wigholm.
Han påpekar att digitalisering i skolan ger stora möjligheter, men att de inte kommer per automatik.
– Skolverket har haft som uppgift att främja användandet av IT sedan 1992. På den tiden saknade lärarna nödvändig kompetens, och datorer fanns på sin höjd i en datorsal med tidsbokning. Men i takt med att produkterna blivit lättare, bärbara och billigare har det också blivit enklare för skolor att införliva tekniken i undervisningen, och det är här vi på Dustin kommer in i bilden.

Lång erfarenhet
Idag är de flesta bedömare överens om att den stora utmaningen med att införa ny teknik i skolan inte handlar om den grundläggande pedagogiken utan om organisation och kompetens. Lärarna behöver organisera sig på nya sätt för att kunna hantera tekniken, och skolledningen måste se till att ge lärarna rätt kompetens.
– För att lyckas med införandet av ny teknik och framgångsrikt utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder krävs en infrastruktur kring själva användandet av tekniken, fastslår Andreas Wigholm.
Han påpekar att IT-miljön i olika organisationer blir allt viktigare, även ur affärs- och rekryteringssynpunkt. Ett exempel på det är den nya stora nätverksplattform som Dustin är i färd med att rulla ut för AcadeMedia, ett av norra Europas största utbildningsföretag
– Redan idag finns det elever som väljer skola efter arbetsverktyg. För att kunna erbjuda valfrihet måste det finnas en bakomliggande infrastruktur som ger utrymme för flexibilitet och inte låser in verksamheten till att enbart kunna använda vissa verktyg fullt ut. Vi har lång erfarenhet av teknikintegration i skolan och av att skapa lösningar som tillåter våra kunder att verka i hybrida miljöer, vilket ger dem såväl konkurrensfördelar som en flexibel, framtidssäkrad IT-miljö.

Dustin
Två områden där tekniken förändrar skolan – spaningar från Dustin:
• Skolan måste ta större ansvar för den socialisering som sker på den digitala arenan. Att lära barnen interagera på nätet, lära dem källkritik och förklara hur information som de tar del av redan kan vara behandlad av andra program ingår i uppgifterna för en modern skola.
• Genom användning av LMS, Learn­ing Management Systems, kan skolan effektivisera administrativa uppgifter som till exempel dokumentation, individuella bedömningar, betyg och kommunikation med elever och föräldrar.

Dustin är en av Nordens största IT-partner och tillhandahåller en helhetsleverans av produkter, tjänster och lösningar. För alla företag, skola och offentlig sektor.
Läs mer på dustin.se/offentlig-sektor